Procesoptimalisatie en organisatie van indirecte aankopen

Optimalisatie en alignatie van de huidige aankoopprocessen in de ondersteunende directies.

Strategische uitdaging

Binnen de Colruyt Group is er geen centrale aankoop organisatie voor indirecte aankopen. Elke ondersteunende directie (IT, HR, Technics , Immo, Marketing en Finance) is verantwoordelijk voor het inrichten van zijn aankoopproces. Dit project heeft als doel om de huidige aankoopprocessen in de ondersteunende directies te optimaliseren en te aligneren met elkaar.

Aanpak

Door de grote verscheidenheid binnen indirecte aankopen, zowel op type aankopen als de aankoopprocessen op zich, werd de verandering op een stapsgewijze manier doorgevoerd. De focus lag op continu verbeteren (plan-do-check-act) en het geleidelijk betrekken van de stakeholders. 3 grote fases werden doorlopen:

Fase 1: bepalen van visie en richting

  • Focus ligt op het samenbrengen van de verschillende aankoopverantwoordelijken en het opstellen van gemeenschappelijke doelstellingen
  • Realisatie van eerste ‘quick wins’ toont het winstpotentieel aan

Fase 2: Uitvoeren van (piloot) projecten

Zowel gemeenschappelijke ‘groeps’-projecten als projecten binnen elke directie. De projecten hadden als focus:

  • Proces: optimaliseren en aligneren van de aankoop processen
  • Strategie: strategischer aankopen en vertalen van de groepsstrategie naar het operationeel niveau
  • Data: opbouwen van een Data Warehouse en het bouwen van rapporten en dashboards om op strategisch, tactisch en operationeel vlak de indirecte aankopen te kunnen sturen en opvolgen.
  • Vereisten: opstellen van business en systeem vereisten voor een toekomstige IT ondersteuning

Fase 3: Verankeren in de organisatie

  • Uitdragen van de ontwikkelde middelen aan alle aankopers en aankoop ondersteuning.

Overgang van project naar domein met een kenniscentrum, gestaft met interne mensen.

Resultaat

Optimalisatie van de indirecte aankopen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Verbetering van de aankoopstrategie, instrumenten en rapportering met aandacht voor efficiëntie, risico beheer, interne service en vakmanschap.

Opzet van een kenniscentrum rond indirecte aankopen binnen Colruyt Group.

Bedankt voor het lezen

Delen case