Coördinatie en ondersteuning van zorg- en verpleegkundige teams in woonzorgcentra

In het kader van de Covid-19 crisis deed de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een beroep op de diensten van Möbius om ondersteuning te bieden aan rusthuizen en woonzorgcentra die hieraan nood hadden.
Esther Chevalier

Onze collega’s Benjamin Lelubre en Esther Chevalier namen de rol op van regionale hoofdverpleegkundige met als taak de coördinatie van de bijstand aan rusthuizen en woonzorgcentra in moeilijkheden.

Dit hield in: ondersteunen van de uitvoering van preventiemaatregelen, uitvoeren van een assessment en coaching door neutrale en ervaren actoren (Artsen Zonder Grenzen, Rode Kruis, leger, ziekenhuis) of het sturen van mobiele teams bestaande uit verpleegkundigen en zorgkundigen die de aanwezige teams konden versterken.

Samenwerking en de opbouw van een vertrouwensband tussen het woon(zorg)centrum, de administratie en de sectorondersteuners waren sleutelfactoren om deze uitdaging te volbrengen.

Download hier onze brochure rond interim management.

Bedankt voor het lezen

Delen case