Op zoek naar de win-win tussen sociale en circulaire economie

Lidwina is een organisatie uit de Kempen die mensen met een lichte arbeidsbeperking een arbeidsplaats biedt. Als maatwerkbedrijf is flexibiliteit hun grootste troef, maar tegelijk ook hun grootste uitdaging. Vooral de werkverdeling is hierdoor een dagelijkse puzzel. Om flexibel te kunnen inspelen op de evoluties en conjuncturen binnen de markt en de winterse dip in arbeidsvraag te kunnen opvangen, ging Lidwina op zoek naar nieuwe, innovatieve én duurzame activiteiten. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie kwam meteen in beeld.
Danielle Dewickere

Met hun complementaire kennis en expertise introduceerden Möbius en VITO ons op grondige wijze in de circulaire economie. Dankzij hun open instelling en coachende houding konden we samen met onze stakeholders bestaande ideeën verder uitwerken en nieuwe opportuniteiten aanboren.

Patrick Nelissen, Algemeen Directeur
Lidwina

Lidwina riep de hulp in van Möbius en VITO om samen marktkansen en contacten te identificeren binnen het werkveld van de circulaire economie.

In een eerste stap werd de groep betrokkenen ondergedompeld in de circulaire economie aan de hand van een inspiratiesessie en brainstormoefening. De sessies gaven deelnemers vooral de kans samen op een grondige en gestructureerde manier de mogelijkheden te verkennen voor de sociale economie en Lidwina in het bijzonder. In deel twee van het traject gingen we verder op onderzoek. We bekeken de mogelijkheden van een kruising tussen sociale en circulaire modellen en interviewden verschillende andere sociale ondernemers en concullega’s. Stap drie was vooral gericht op het vormen van concrete coalities met andere organisaties en het vormgeven van businesscases. We organiseerden specifieke werksessies en bereidden een klantenevent voor om extra ideeën en dialoog te promoten rond nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

Met frisse ideeën en sterke contacten kan Lidwina na afloop van het project meerdere circulaire business cases opstarten. Zo vonden we al snel enkele interessante en veelbelovende kansen voor Lidwina als partner in de verticale landbouw, als matchmaker in de sector van Maatwerk of als  facilitator van een nieuw product- of dienstmodel voor kledij.

Bedankt voor het lezen

Delen case