Een circulair service model: een licht werpen op PaaS met ETAP

Transitie naar een circulair service model voor de verlichtingsindustrie - de implementatie van Light-as-a-Service (LaaS)
Mathias Fahy

Wij weten zowat alles van licht, en we gaan voor duurzaamheid. Maar omschakelen naar een duurzamer business model doe je niet zomaar alleen. De samenwerking met de mensen van Möbius en Verhaert was open en collegiaal, dat is een goede basis voor de creatie van meerwaarde. Het is mooi om te zien hoe onze kennis van verlichting heeft geleid tot de creatie van denkmodellen die we nooit zelf zo snel hadden bedacht.

Chris Van Bellegem - Manager new business development
ETAP

Reduce-reuse-recycle

Producenten voelen meer en meer druk om te investeren in de circulaire economie. Vooral consumenten worden mondiger en verwachten van bedrijven een alternatief op het lineaire take-make-dispose-model.
Vandaag maken enkele pioniers de transitie naar een circulair business model – een business model gebaseerd op recycle, remanufacturing of service. Dit laatste, het product-as-a-service model, is een populaire manier om circulariteit te “valoriseren” in de hi-tech industrie.
De overstap van een verkoop naar een service model vergt echter een doordachte aanpak: producenten onderzoeken hoe het productontwerp robuuster en duurzamer te maken, op welke mate de service delivery te organiseren en onderzoeken eveneens de onderhoudsmogelijkheden. En om daarna naar een circulair service model over te stappen, wordt eveneens nagedacht over herproductie, herdistributie en hergebruik.

Een circulair service model

Is het dan wel de moeite om over te stappen naar zo’n een circulair service model? Jazeker. Let there be light! Het groeipotentieel en de voordelen zijn voor heel wat markten enorm. Materiaalvoorraden worden minder onzeker, nieuwe markten worden geopend met interessantere verdienmodellen, de klant heeft minder kopzorgen en circulaire modellen zijn (doorgaans) gunstiger voor het milieu.
De overstap van een lineair naar een circulair model vergt visie, moed en begeleiding. In dit project wensen ETAP – een producent van high-end lichtarmaturen – en Möbius een standaard aanpak op te stellen die producenten helpt de overstap van een verkoopsmodel naar circulair service model te evalueren en te organiseren. Speciale aandacht wordt gevestigd op de rol van productontwerp in deze transitie, en op welke manier te komen tot een grondige business case.

Going LaaS and what to expect

In de lichtindustrie zijn er genoeg goede redenen om over te schakelen naar een servicemodel. Uiteraard kent u de ecologische en duurzame voordelen van LED-verlichting al. Maar we zien de laatste jaren ook een verschuiving in de concurrentiestrijd naar een focus op prijs. Een ideale situatie die high-value producenten een sterkere strategische positie geeft binnen een LaaS-model (Light-as-a-service).
Hoe schakelt een high-end producent als ETAP dan precies om naar zo’n model? ETAP en Möbius deden de denkoefening – samen met innovatieconsultant Verhaert.
In een eerste exploratieve fase gingen we op zoek naar een armatuur uit het ETAP-portfolio dat goed genoeg was om te gebruiken in een LaaS-model. Verschillende overwegingen worden gemaakt: In hoeverre is het product al gebruikt als dienst? Is het ontwerp aangepast voor hergebruik in een circulair proces? Hoe belangrijk is het product voor de financiële stabiliteit van het bedrijf? Welke positie neemt het product in de markt en hoe past die positie in een LaaS-model?
In een volgende fase werd het LaaS business model verder uitgepuurd – en werd de vertaling gemaakt naar het productontwerp (ism Verhaert). We onderzochten daarom welke specifieke hardware-, software- en servicevereisten nodig zijn om te voldoen aan een nieuwe value-proposition. Op welke manier zorgen we ervoor dat we de geleverde service kunnen meten? Op welke manier maken we het product makkelijker onderhoudbaar? Is het armatuur gemakkelijk te demonteren? Welke grondstoffen kunnen we opnieuw introduceren in het productieproces? Deze overwegingen werden samengevat in een bevattelijke roadmap voor product(her)ontwerp voor de komende jaren
In een laatste fase werd het gekozen LaaS business model vertaald naar een tastbare business case – door middel van een gedetailleerde kostenmodellering. We vergeleken eveneens verschillende LaaS-opties met elkaar: wat indien we het productontwerp meer onderhoudsvriendelijk maken? Wat indien we meerdere contractperiodes aanbieden? Wat indien de klant het contract opzegt? Wat indien we zelf instaan voor het onderhoud, of dit uitbesteden? Met deze uitgebreide kostenmodellering ligt de weg naar een optimale inrichting van het business model open – maar het geeft eveneens zicht op een doordachte pricing strategie.

Full circle

De overstap van een verkoopmodel naar een circulair service model biedt producenten nieuwe perspectieven: het laat toe om te bieden wat de klant echt wil, is een stuk duurzamer voor het milieu – en boort nieuwe rendabiliteitsbronnen aan.
Wilt u meer weten over de kansen en mogelijkheden binnen een circulair service model? Neem contact op met een van onze consultants.

Bedankt voor het lezen

Delen case