Proximus heeft de ambitie om een ​​medewerkerservaring te creëren die ertoe doet, in termen van toekomstige vaardigheden, medewerkers vertrouwen geven in verandering, een stimulerende werkomgeving creëren en een slimme organisatie zijn. Proximus wil het volledige potentieel van zijn medewerkers naar boven brengen vanuit de overtuiging dat de talenten van de mensen het hart van een bedrijf vormen.

Eline Van den Eeckhaut
Eline Van den Eeckhaut

Dankzij de fijne samenwerking met het team van Möbius hebben we een stap gezet richting een best-in-class employee experience. Door onze medewerkers centraal te stellen in onze processen zijn we erin geslaagd onze HR-dienstverlening te optimaliseren en een echte meerwaarde te leveren voor onze medewerkers en voor het bedrijf. De pragmatische aanpak en manier van werken van Möbius werden gewaardeerd door alle stakeholders, waardoor dit project een echt succes werd. Dit succes motiveerde ons meteen ook om deze nooit voltooide uitdaging voort te zetten.

Morgane De Montlivault – Executive Advisor CHRO

Projectdoelstellingen

Om dit te doen, wil de HR-afdeling van Proximus ervoor zorgen dat ze de best mogelijke service bieden aan hun interne klanten, de Proximus-medewerkers, door:

  • De behoeften van de verschillende groepen medewerkers in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat deze worden vertaaldnaar gebruiksvriendelijke en frictieloze diensten en processen.
  • Het verankeren van deze “employee experience”-methodiek in de HR manier van werken.

Aanpak

Möbius is dit project gestart met het in kaart brengen van de levenscyclus van een werknemer, beginnend bij het aangetrokken worden tot het bedrijf, het geselecteerd worden en onboarden, over de coaching en de ondersteuning tijdens levens- en professionele evenementen, leren en groeien … tot uiteindelijk het verlaten van het bedrijf.

We hebben deze stappen in de levenscyclus geprioriteerd rekening houdend met de huidige prestaties, strategische beslissingen, de impact die verwezenlijkt kan worden (basic expectation, satisfier or delighter).

Na het selecteren van de geprioriteerde fases in de medewerkerslevenscyclus, gingen we iteratief aan de slag voor elk gekozen topic. We hebben de reikwijdte bepaald van het proces dat we willen aanpakken en specificeerden bepaalde profielen en activiteiten die we willen opnemen.

We combineerden kwalitatieve en kwantitatieve technieken, interactieve workshops en brainstormsessies met een geëngageerd Proximus-projectteam om een ​​diepgaand inzicht te krijgen in de huidige situatie en de gewenste toekomstige richting te bepalen.

Tijdens het proces hebben we speciale aandacht besteed aan verschillende profielen of segmenten binnen de organisatie (operationele rollen versus kenniswerkers), omdat de ervaringen en verwachtingen zeker kunnen verschillen tussen segmenten van werknemers.

 Resultaten

Uiteindelijk sloten we elk topic af met een gedetailleerd implementatieplan van verbeteracties, dat gedragen wordt door zowel het HR-management als een gecombineerde groep van medewerkers. Door dit plan door te voeren, wil Proximus de employee experience voor al zijn medewerkers naar een hoger niveau tillen.