Naar een bedrijfscultuur van continue verbetering

Eternit wil met de invoering van een bedrijfscultuur van continue verbetering haar ambitieuze groeiplan ondersteunen
Jasmine De Coninck

De down-to-earth mentaliteit van de Möbius consultants is een grote troef: heel veel praktische ervaring die gedeeld kan worden op alle niveaus – van de werkvloer tot op de directievergadering.

Tomas Van Dyck, Finance Director
Eternit

Strategische uitdaging

Eternit, deel van de Etex Group, is de Belgische marktleider in oplossingen voor daken, gevels en wanden.

Eternit heeft ambitieuze groei doelstellingen voor 2020 waarbij de volgende drie strategische pijlers de fundering vormen:

 • Klantgerichtheid
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Continu verbeteren

Eternit wil tegen 2020 een ambitieuze groei in omzet verwezenlijken. Via de pijler ‘continu verbeteren’ willen ze er echter voor zorgen dat eenzelfde groei op vlak van middelen niet nodig is. Dat willen ze bereiken door slimmer te werken.

Aanpak

Volgende bouwstenen zijn allesbepalend voor het bereiken van een bedrijfscultuur waar ‘continue verbetering’ de norm is die door alle medewerkers gedragen wordt.

Overtuiging en leiderschap

De allesbepalende factor voor het slagen van een cultuurverandering is de overtuiging, het geloof en het gedrag van alle leidinggevenden, van directie tot leidinggevende arbeiders. Concreet wordt elk van de directieleden individueel gecoacht op continu verbeteren binnen hun invloedssfeer, a.d.h.v een persoonlijk ontwikkellingsplan dat is gekoppeld aan lopende initiatieven. Een diep engagement en consequent voorbeeldgedrag is een voorwaarde om hun medewerkers op een geloofwaardige wijze te coachen.

Selecteren van de juiste projecten

In een eerste fase werden projecten in kaart gebracht die aan volgende eigenschappen voldoen:

 • Het project is strategisch relevant voor het bereiken van een cultuurwijzigingen en leidt met zekerheid tot snel resultaat. Dit is belangrijk om van in het begin een positieve vibe te creëren bij de medewerkers.
 • De medewerkers hebben vooral ‘goesting’ om aan dit project mee te werken.
 • Een beperkt aantal projecten, in balans met een grote en continue stroom aan kleine verbeteringen.

Deze projecten vormen de rode draad in het traject naar een bedrijfscultuur van continue verbetering. Een dergelijke cultuurwijziging is immers pas mogelijk wanneer elke medewerker meewerkt aan de verandering en ook zichtbare resultaten ziet.

Creëren van het juiste team

Een essentieel element om een verandertraject als dit tot een succes uit te bouwen, is een goed team dat dit traject trekt. Een team dat de mensen van op de werkvloer kent en weet wat de gevoeligheden zijn. Een team dat gemotiveerd is en dat dag in, dag uit op de werkvloer samen met de medewerkers met continu verbeteren bezig is. In casu werkte het team, bestaande uit Eternit en Möbius leden, als één tandem, paste alle principes eerst op zichzelf toe (walk-the-talk) en zette zich vervolgens voor 100% in op cultuurverandering bij de medewerkers.

Uitwerken van het project

De opvolging en borging van de behaalde resultaten is cruciaal om deze duurzaam te maken. Dit gebeurt via standaarden, visuele opvolgmethoden, coaching van de leidinggevenden en performantie indicatoren.

Resultaat

Het volledige traject is nog niet afgerond maar de eerste resultaten zijn al zichtbaar.

 • Opgestarte projecten zijn o.a. leiderschap- en teamontwikkelingstraject, 5s, verbeterborden, efficiënt vergaderen en communiceren, procesoptimalisaties (binnendienst, phase in phase out, uitval, …) en uniformisering van het opleidingsprogramma.
 • Persoonlijke ontwikkelingsplannen voor elk van de directieleden zijn finaal en worden momenteel uitgewerkt.
 • Verbeterlijst met meer dan 200 ideeën, en de lijst blijft groeien.
 • Maandelijkse gemba walks uitgevoerd door het management.
 • Voorlopig werd een 30% van alle medewerkers reeds betrokken in grote en kleine verbetertrajecten, ook dit getal blijft groeien.

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om er verder een succesverhaal van te maken.

Bedankt voor het lezen

Delen case