Toekomstige inzameldoelstellingen voor batterijen in de EU

Eucobat beschikt nu over wetenschappelijk bewijs dat de huidige berekeningsmethode geen nauwkeurige weerspiegeling is van de prestatie van de Europese inzamelprogramma's.
Peter Vanderschaeghe

Het Möbius-team is erin geslaagd een gigantische hoeveelheid gegevens te analyseren en de conclusies te presenteren op een duidelijke en ook voor buitenstaanders begrijpelijke wijze, zodat het eindrapport ook gebruikt kan worden om hen te overtuigen.

Peter Binnemans, Secretary General
Eucobat

Strategische uitdaging

Eucobat staat voor de Europese inzamelprogramma’s voor batterijen en steunt ze door middel van publieke activiteiten en het uitvoeren van studies.

De Eucobat leden melden aan hun lokale autoriteiten hoeveel batterijen ze elk jaar inzamelen, en die autoriteiten brengen op hun beurt verslag uit bij de Europese Commissie. De berekeningsmethode die voor deze rapporten gebruikt wordt, geeft echter geen nauwkeurig beeld van de echte resultaten van dergelijke inzamelprogramma’s. Daarom blijken de doelstellingen van de Europese Commissie uiteindelijk moeilijk te behalen.

Eucobat voerde een studie uit, die:

  • de grootste batterij-inzamelingsstudie ooit moest worden;
  • de levenscyclus van die batterijen moest berekenen en de ontoereikendheid van de huidige inzameldoelstellingen moest aantonen.

Aanpak

Gedurende één jaar werden in zes Europese landen in totaal 21 ton draagbare batterijen onderzocht en geregistreerd. Om de resultaten van al deze inspanningen te maximaliseren, ging aan deze steekproef eveneens een statistische analyse vooraf. De 21 ton (of 154.000) batterijen werden onderzocht binnen een nauwkeurige mix van chemische families en landen, zodat de resultaten over de hele Europese batterijenmarkt geëxtrapoleerd konden worden.

Met behulp van de geregistreerde batterijen werd de levenscyclus van batterijen berekend. Aan de hand van die levenscyclus zouden de wetenschappers de zogenaamde ‘put on market’-cijfers (POM) – het aantal batterijen dat de producenten elk jaar op de Europese markt brengen – kunnen vergelijken met de hoeveelheid ‘end of life’-batterijen (EOL). Het EOL-resultaat zouden ze op zijn beurt kunnen vergelijken met de effectief ingezamelde hoeveelheid batterijen in Europa en de inzameldoelstelling die de Europese Commissie oplegt.

Resultaat

Eucobat beschikt nu over wetenschappelijk bewijs dat de huidige berekeningsmethode geen nauwkeurige weerspiegeling is van de prestatie van de Europese inzamelprogramma’s. Meer nog, het steekproefresultaat vormt een betrouwbare basis voor verder onderzoek naar de levenscyclus van batterijen en hoe die de inzameling van batterijen kan beïnvloeden.

Het volledige rapport en een uitvoerige samenvatting werden gepubliceerd op de Eucobat website.

Bedankt voor het lezen

Delen case