Upcycled!

Het concept en het bestaande client-serverplatform van Fost Plus, waarvan de basisprincipes ondertussen 20 jaar oud zijn, voldeed echter niet langer aan de huidige behoeften van een steeds sneller evoluerende economie waarin men niet meer over afval praat maar over grondstoffen, en waarin de kringloopeconomie een steeds belangrijker element wordt.
Lien Van den Berghe

In de visie-, missie- en strategiebepalilng hebben we ons klaargestoomd voor de komende tien jaar.

Kurt Tierens, Director Administration & Information
Fost Plus

Strategische uitdaging

Fost Plus werd in 1994 opgericht vanuit de industrie. De vzw staat in voor de ophaling en sortering van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Het concept en het bestaande client-serverplatform van Fost Plus, waarvan de basisprincipes ondertussen 20 jaar oud zijn, voldeed echter niet langer aan de huidige behoeften van een steeds sneller evoluerende economie waarin men niet meer over afval praat maar over grondstoffen, en waarin de kringloopeconomie een steeds belangrijker element wordt. Door deze evolutie van verpakkingsbeheer naar duurzame materialen zag Fost Plus zich genoodzaakt zichzelf heruit te vinden om zich zo te kunnen voorbereiden op de toekomst.

Aanpak

Doorlichting van de huidige organisatie en haar activiteiten

Via interviews met stakeholders en procesanalyses kon een stand van zaken worden opgemaakt. Dit gaf een duidelijk zicht op de activiteiten, de bestaande organisatie en het landschap waarin Fost Plus opereert, en vooral op de werkpunten en de kansen die bestaan voor Fost Plus naar de toekomst.

Uitwerken van visie, missie en strategie

Om de lijnen van visie, missie en strategie effectief uit te zetten, werden tal van workshops georganiseerd. Vertrekkende vanaf de resultaten van de organisatiedoorlichting en een studie van de noden van de geëvolueerde ophalingseconomie, konden zo de grote principes voor de toekomstige werking van Fost Plus worden bepaald.

Implementatie

Een volgende stap was het effectief inpassen van de opgestelde visie, missie en strategie. Möbius tekende de nodige processen om de implementatie in de organisatie optimaal te laten verlopen. Ook de ondersteunende technische component werd hierbij niet over het hoofd gezien: in samenwerking met LoQutus werden ook business en IT gealigneerd in een doordacht vernieuwingstraject, werd een IT-roadmap opgesteld voor de komende vier jaar en wordt een nieuwe ontwikkelingsmethodologie uitgewerkt. In de nabije toekomst zullen Möbius en LoQutus blijven meedenken, coachen en begeleiden om het vernieuwingstraject de komende jaren in goede banen te blijven leiden.

Resultaat

Concreet focust Fost Plus zich ondertussen al op een aantal projecten rond “meer en beter” inzamelen (ic. meer soorten plastics, uitbouwen van het buitenshuis sorteren, aanpak van zwerfvuil, samenwerking met het bedrijfsleven,…).

Voor langere termijn zijn de nieuwe visie, missie en strategie volledig bepaald en ook bij de alignering van business en IT worden de eerste zichtbare resultaten enthousiast onthaald door alle betrokkenen.

Bedankt voor het lezen

Delen case