Het beste van twee gemeenten samengevoegd in één nieuwe manier van werken

De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn gefuseerd naar de gemeente Noordwijk. Ze streven er naar dat in de nieuwe gemeente het beste van de twee huidige gemeenten gecombineerd wordt, aangevuld met een stevige ambitie.
Marjolein Hendriks

De toegevoegde waarde zat voor mij met name in de energie en standvastigheid die vanuit Möbius geboden werd in een roerige en spannende periode (gemeentelijke fusie). Nu hebben we een gedegen plan van aanpak, waarmee we de nieuwe organisatie verder kunnen op- en uitbouwen!

Projectleider het Noordwijkse Nieuwe Werken
Gemeente Noordwijk

Het Nieuwe Noordwijkse Werken

De organisatie wil de fusie aangrijpen om een nieuwe manier van werken te introduceren; Het Nieuwe Noordwijkse Werken.  Bij de transformatie naar Het Nieuwe Noordwijkse Werken worden alle lagen van de organisatie betrokken, van operationeel tot management- en bestuursniveau. Dit betekent een transformatie voor de gehele organisatie. Hierdoor ontstond bij de gemeente de behoefte om leidende principes en een plan van aanpak voor Het Nieuwe Noordwijkse Werken op te stellen. Ook moest er een vlekkenplan komen voor de nieuwe indeling van de werkplekken.

 

3 fasen

Om tot een gedragen vlekkenplan en plan van aanpak te komen, is er gewerkt in 3 fasen:

Voorbereiding: Door te starten met een 0-meting is er een goede basis gelegd voor het traject. Er zijn bij verschillende personen uit de organisatie interviews afgenomen, bestaande documentatie is doorgenomen en er een is een klankbordgroep opgesteld welke gezamenlijk het plan van aanpak gaat schrijven.

Analyseren en schrijven plan van aanpak: In verschillende bijeenkomsten met de klankbordgroep en de organisatie (d.m.v. een wereldcafé) zijn de leidende principes voor Het Noordwijkse Nieuwe Werken uitgedacht, getoetst en uitgewerkt. Door de klankbordgroep is vervolgens een plan van aanpak opgesteld. Belangrijk in het proces zijn ook de inspiratie bezoeken bij andere gemeenten geweest. Hierdoor kon de gemeente leren van de ervaringen van collega’s die soortgelijke veranderingen hadden doorgemaakt.

Afronding: In de laatste fase zijn de details afgewerkt en is het plan, met leden van de klankbordgroep, gepresenteerd aan de directie. Ook is er een ‘praatplaat’ gemaakt waar medewerkers op één A3 op visuele kennis kunnen nemen van het plan van aanpak.

 

Vlekkenplan opgesteld door medewerkers van de organisatie

De aanpak van Möbius heeft geleid tot:

  • Een betrokken organisatie waar alle medewerkers input hebben kunnen geven voor de inhoud van Het Noordwijkse Nieuwe Werken en de daarbij horende leidende principes.
  • Een duidelijk plan van aanpak dat de organisatie concrete handvatten biedt, waarbinnen de aandachtspunten voor de implementatie in zijn weergegeven. Door middel van de kunst van het klein maken is een gedegen plan gemaakt, waardoor de grote ambitie realiseerbaar is.
  • Een vlekkenplan die door medewerkers van de organisatie tot stand is gekomen en die de nieuwe werkwijze van de gemeente ondersteunt.

Bedankt voor het lezen

Delen case