Hoe een grotere betrokkenheid creëren ?

Met het verhogen van de interne betrokkenheid hoopt Les Scouts de belangrijkste functies en verantwoordelijkheden beter te kunnen staffen.

Beloftes nakomen is een bijzonder belangrijk aspect van dit project, maar dat is nog niet alles. Het gaat ook om de manier waarop! Ook op dat vlak ben ik niet op mijn honger blijven zitten, integendeel zelfs! Möbius hanteerde een menselijke en persoonlijke aanpak, op elk ogenblik: tijdens de opbouw, de uitvoering, het denkwerk én de momenten waarop de dingen ter discussie werden gesteld.

Geoffroy Crepin, Federal Animation Leader – Outside Relations & Utopia Project Pilot
Les Scouts

Strategische uitdaging

Les Scouts is een organisatie waarin alle belangrijke taken opgenomen worden door vrijwilligers. Actieve participatie, gezamenlijk beslissingen nemen en meewerken aan evenementen zijn de belangrijkste pijlers van het beleid van Les Scouts. Möbius kreeg van Les Scouts de vraag om uit te zoeken hoe de betrokkenheid intern nog kan worden versterkt, om voorstellen tot het bewerkstellingen van deze grotere participatie te bedenken en ook een brede basis voor deze oplossingen te creëren.

Het is onze opdracht om oplossingen te bedenken en een brede basis voor deze oplossingen te creëren. Daartoe hanteert Möbius een progressieve en participatieve aanpak.

Aanpak

  1. Op basis van inleidende gesprekken met de belangrijkste medewerkers van Les Scouts, hebben we een uitgebreide vragenlijst opgesteld. Deze enquête, die online werd afgenomen, was een groot succes (3.167 antwoorden, responspercentage van 95 %).
  2. In de volgende fase werden meerdere workshops georganiseerd om de diepere oorzaken van het probleem bloot te leggen. Deze workshops vonden plaats in verschillende Waalse steden om zo veel mogelijk animators en begeleiders te bereiken.
  3. Tegelijkertijd heeft Möbius een benchmarkstudie uitgevoerd bij andere scouts- en jongerenorganisaties om te achterhalen of zij dezelfde problemen ervaren. Hierbij hebben we ook de structuur en werkmethode van deze andere organisaties doorgelicht.
  4. Op basis van al deze elementen heeft Möbius 4 hoofdthema’s en 16 subthema’s gedefinieerd, die samen met 600 scouts werden besproken tijdens een World Café (een vorm van interactief vergaderen waarbij grote groepen tot een concreet resultaat kunnen komen). Tijdens dit unieke evenement werden ideeën bedacht om de vereniging te democratiseren en verbeteren.
  5. Op basis van deze ideeën kregen de scouts concrete voorstellen voorgelegd in de vorm van een uitgebreide enquête .
  6. Tot slot werden op basis van de resultaten van alle projectfasen verbeteringsmogelijkheden en een actieplan voorgesteld.

Resultaat

Een vijftiental projecten als antwoord op het kernprobleem van deze opdracht.

 

Bedankt voor het lezen

Delen case