Conceptstudie logistiek samenwerkingsverband

Naast samenwerking op het vlak van aankoop en een aantal zorg ondersteunende projecten wou Hospilim ook het potentieel van een logistiek samenwerkingsverband onder de loep nemen.
Peter Willen

Grootschalige samenwerking creëert hefbomen voor een nieuw model van ziekenhuislogistiek.

Benny Stevens, Manager
HospiLim

Strategische uitdaging

Hospilim is een regionaal samenwerkingsverband tussen elf Limburgse zorginstellingen (algemene ziekenhuizen en psychiatrische centra). Naast samenwerking op het vlak van aankoop en de gezamenlijke aanpak van een aantal zorg ondersteunende projecten wou de vzw ook het potentieel van een logistiek samenwerkingsverband onder de loep nemen.

Om een beter zicht te krijgen op de vraag of zo’n logistieke samenwerking wel haalbaar is en hoe dat in zijn werk kan gaan, nam Hospilim Möbius onder de arm voor een conceptstudie.

Aanpak

De conceptstudie omvatte vier fasen:

Verkenningsronde

In deze fase werden de verwachting van de deelnemers in kaart gebracht (via interviews en online enquête) en werden de verschillende productstromen gedefinieerd.

Van longlist naar shortlist

Aan de hand van logistieke principes stelden we verschillende scenario’s op. Via een kwalitatieve analyse (SWOT en objectieve parameters) bekwamen we een shortlist van uit te werken scenario’s.

Kwantificeren shortlist

In deze fase bouwden we een logistiek beslissingsmodel uit. Logistieke componenten en parameters werden mee geïntegreerd in het model. De nodige data om het model te voeden verzamelden we onder meer bij enkele pilootziekenhuizen.

Evaluatie

Via het beslissingsmodel hebben we de scenario’s in de shortlist onderling met elkaar vergeleken. Een sensitiviteitsanalyse maakt de impact op de kost van de verschillende parameters zichtbaar.

Resultaat

De samenwerking met Möbius heeft geleid tot de volgende concrete resultaten:

  • Kwantitatieve onderbouwing: het model laat toe om niet enkel op basis van kwalitatieve parameters een beslissing te nemen. De sensitiviteitsanalyse laat bovendien toe de impact van verschillende veranderingen op te meten.
  • Logistieke expertise: Möbius’ logistieke expertise was van grote toegevoegde waarde bij het opstellen van de verschillende scenario’s.
  • Realiseerbaar implementatie pad: door het tijdig betrekken van de verschillende algemene directeurs kan een uitvoerbaar concept worden voorgesteld.
  • Innovatief concept: dit concept voor een zorglogistiek platform maakt het mogelijk om de voordelen van een geïntegreerde logistiek, waar elk ziekenhuis individueel op zoek naar is, een kans te geven, en nog te versterken op groepsniveau.

Bedankt voor het lezen

Delen case