Implementatie omnichannel strategie

Hubo implementeert een doorgedreven omnichannel strategie en wil onderzoeken of thuislevering van (een deel) van het assortiment financieel rendabel, logistiek haalbaar en vanuit het standpunt van de klant aantrekkelijk is.
Jan Bellaert

Strategische uitdaging

Hubo implementeert een doorgedreven omnichannel strategie en wil onderzoeken of thuislevering van (een deel) van het assortiment financieel rendabel, logistiek haalbaar en vanuit het standpunt van de klant aantrekkelijk is. Concrete uitdagingen bestaan erin om te onderzoeken of

 • er marktpotentieel is in de ‘doe-het-zelf’-markt voor online aankoop mét thuislevering
 • met welk (type van) assortiment het de thuisleveruitdaging kan aangaan
 • hoe de interne organisatie (met nadruk op de logistieke afhandeling) er in de toekomst kan gaan uitzien

Aanpak

Bovenstaande uitdagingen werden aangepakt in vier fases:

Inzicht in de strategische richting en in ‘de stem van de klant’

Voor adequate begeleiding op een strategisch moment, ontrafelde Möbius de business strategie van Hubo, en kreeg zo inzicht in de onderliggende drivers van de organisatie. Tegelijk werd een uitgebreid klantverwachtingsonderzoek uitgevoerd waarbij duidelijk werd wat potentiële online ‘doe-het-zelf’-klanten verwachten van thuislevering. Een eerste inzicht in de Hubo-organisatie werd verkregen door het combineren van verschillende technieken: interviews, proceswandelen en data-analyse.

Na een verkennende fase werd een drieledige vraag reeds concreet beantwoord:

 • Welk (type van) assortiment verwacht de online ‘doe-het-zelf’-klant thuisgeleverd te krijgen?
 • Welke service graad (levertijd, levervenster, retourbeleid,…) verwachten klanten hierbij?
 • Via welke logistieke opties kan thuislevering georganiseerd worden?

Analyse van de vooropgestelde, logistieke scenario’s

Op basis van de vergaarde informatie analyseerde Möbius de vooropgestelde, logistieke scenario’s – zowel kwantitatief als kwalitatief:

 • Kwalitatieve analyse: op basis van criteria zoals schaalbaarheid, beheersbaarheid, mate waarin voldaan werd aan klantenverwachtingen, etc…
 • Kwantitatieve analyse: op basis van een vergelijking van de kost per order in de verschillende logistieke opstellingen (voorraad, picking & packing, last mile, infrastructuur, IT-investering) Als sluitstuk faciliteerde Möbius de keuze naar het gewenste logistieke scenario voor Hubo voor thuislevering.

Realiseren van het gewenste logistieke scenario

Ter realisatie van het gekozen scenario, stelde Möbius samen met Hubo een gedetailleerd implementatieplan op (inclusief timing, rollen en verantwoordelijkheden en afhankelijkheden). Möbius gaat hierbij tot op de eindmeet, en staat Hubo bij in het realiseren van het omnichannel strategie implementatieplan.

Resultaat

Een samenwerking met Möbius heeft geleid tot de volgende concrete resultaten:

 • Duidelijk en grondig inzicht in de verwachtingen van de klant voor thuislevering (levertermijn, prijsniveau, verwacht assortiment,…)
 • Volledig overzicht van alle mogelijke logistieke scenario’s, met evaluatie
 • Diepte-analyse en gedetailleerde uitwerking van gekozen logistiek scenario, inclusief implementatieplan
 • Ondersteuning in de realisatie van het implementatieplan van de omnichannel strategie

Bedankt voor het lezen

Delen case