Bepaling en uitvoering van de strategie

Kliniek Sint-Jan staat voor grote uitdagingen en wilde in dit kader zijn visie, missie en waarden omzetten in strategische en operationele doelstellingen.
Nicolas Claus

Een consultant als Möbius bracht veel voordelen mee bij het bepalen van de strategische lijnen van de Kliniek Sint-Jan en hun uitvoering: de methodologie en de vaardigheden om een complex onderwerp te benaderen, kennis van de ziekenhuissector, de tijd die vaak ontbreekt wanneer men er zelf middenin zit, het vermogen om op een aantrekkelijke manier te communiceren en neutraliteit in de trade-offs.

Guillebert de Fauconval, Algemeen Medisch Coördinator/Financieel Directeur
Kliniek Sint-Jan

Strategische uitdaging

Kliniek Sint-Jan staat voor grote uitdagingen. Vooreerst wil de Kliniek de verblijfsduur beperken en het overschot aan ziekenhuiscapaciteit opvangen.

Daarnaast vraagt de hervorming van de financiering en het plan van de politieke overheden om bepaalde medische handelingen en apparatuur onder te brengen in een beperkt aantal centra om een duidelijke strategie. Daarnaast wil de Kliniek Sint-Jan ook de kwaliteit van de zorg die ze verleent aan haar patiënten permanent verbeteren. Daarvoor wil ze de beste dokters, verpleegkundigen en medewerkers aantrekken en over de beste technologie beschikken.

In dit kader kreeg Möbius de vraag om het ziekenhuis te helpen om zijn visie, missie en waarden om te zetten in strategische en operationele doelstellingen en om ze vooral bij de medewerkers en artsen op het terrein te laten ‘leven’. Zij zullen de maatregelen moeten bepalen en uitvoeren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken. Een goede communicatie is dus van essentieel belang.

Aanpak

De medewerkers ‘voorbereiden’ via ‘kleine’ projecten

Eerst werden de Lean-principes voorgesteld aan alle medewerkers. Daarna werden deze direct toegepast om problemen binnen de teams op te lossen, het werk efficiënter te maken en de werkomstandigheden te verbeteren. Dat is het begin van het proces van voortdurende verbetering …

Tegelijk is tijdens een World Café met alle diensthoofden een ‘groot institutioneel project’ overeengekomen en voorbereid.

Via deze projecten kon men alle sterke krachten van de Kliniek Sint-Jan bijeenbrengen rond een gemeenschappelijke doelstelling: de uitvoering van de visie en de strategische assen. Iedereen kon ook zien welk voordeel de hulpmiddelen van de Lean-methode bieden bij het nemen van maatregelen voor voortdurende verbetering en bij de zoektocht naar uitmuntende prestaties.

Strategische assen bepalen en die vertalen naar de realiteit van elke dienst

Tijdens verschillende workshops met het directiecomité werden de visie en de missie ‘vertaald’ in zeven strategische assen. Deze zeven strategische assen werden uitvoerig beschreven, zodat iedereen alle nodige nuances kon begrijpen. Zo kon er ook geen misverstand zijn over wat ze inhouden. Om te meten hoe goed de Kliniek Sint-Jan vooruitgaat in de richting van de vastgelegde doelstellingen, zijn achttien KPI’s (Key Performance Indicators) gekozen die regelmatig worden gecommuniceerd naar alle artsen en personeelsleden.

Het belangrijkste deel moet echter nog beginnen: de diensthoofden moeten hun beheerplannen 2016-2020 schrijven op basis van een voorbereid standaard document. Na deze inspanningen wordt een roadmap voor de komende jaren opgesteld. Deze roadmap zal een beschrijving geven van de gevolgen van deze doelstellingen voor de activiteiten, de vereiste middelen, de financiële resultaten van de dienst enzovoort.

Resultaat

Samenwerking met Möbius heeft geleid tot het volgende resultaat:

  • De missie, visie en waarden zijn omgezet in strategische assen en die worden op het terrein toegepast door de teams.
  • Elke dienst beschikt over een beheerplan 2016-2020.
  • Er bestaan prestatie-indicatoren (KPI’s) waarmee men de vorderingen kan beoordelen.
  • Er worden verschillende projecten uitgevoerd, met de volle steun van de medewerkers.

Bedankt voor het lezen

Delen case