Leertraject Supply Chain Management

Colruyt Group was op zoek naar een manier om te zorgen voor een supply chain die waarde blijft creëren voor de klant.
Luc Baetens

Hoe zorgen wij als retailer voor een supply chain die waarde blijft creëren voor de klant? Dit vraagt verschillende vormen van samenwerking. Zo moet je vandaag o.a. mee in de buik van de leverancier kruipen om samen in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de consument.

André Ceron, Director Logistics Non-Food
Colruyt Group

Strategische uitdaging

 • Grip houden op de complexiteit van de logistieke stromen in de snel evoluerende retailmarkt.
 • De klant verder binnentrekken in de organisatie, nog meer klantgedreven worden.
 • Mee in de buik van de leverancier kruipen, de leverancier als een onderdeel zien van de klantgedreven retail supply chain.
 • Operational excellence combineren met de ontwikkeling van strategische vaardigheden bij bredere laag van medewerkers.

Aanpak

 • Samenstellen van een werkgroep met brede ervaring vanuit aankoop, logistiek en verkoop, en met vertegenwoordiging van de verschillende enseignes (Colruyt laagste prijzen, Dreamland, Spar).
 • Samen met de werkgroep oplijsten van de belangrijke aandachtspunten en die groeperen in 6 opleidingsmodules.
 • Met de relevante externe en interne experten, in co-design, het lesmateriaal en de bijhorende cases uitwerken op maat van Colruyt.
 • Selecteren van een pilootgroep voor de 1e jaargang met vertegenwoordiging van aankoop, logistiek en verkoop van de verschillende enseignes.
 • Het leertraject ‘verankeren’ binnen de Colruyt Group Academy. Organiseren van een jaarlijkse opleidingscyclus om stap voor stap het supply chain End2End keten denken binnen de Colruyt groep verder te ontwikkelen.
 • Organiseren van ‘inspiratie-sessies’ om de scherpte te behouden en als netwerkmoment voor de supply chain experten.

Resultaat

 • Toenemende aandacht voor ‘denken vanuit de keten’ in plaats van denken vanuit de ‘afdeling’ via een eerste groep uit de eerste jaargang.
 • Een duidelijke interesse bij een bredere groep uit het midden en hoger kader van alle afdelingen om hun supply chain kennis aan te scherpen.
 • Naast ‘verbreding’ is er ook een ‘verdieping’ van de kennis bij de ‘functionele experten’ via een apart ‘verdiepingstraject’.
 • Ontwikkeling van een intern netwerk voor supply chain experts.
 • Beter begrip van welke supply chain kennis waar aanwezig is in de organisatie en een betere verspreiding.
 • Colruyt kan voortaan vlotter inspelen op wijzigende marktsituaties om zo slagvaardig te blijven.

Bedankt voor het lezen

Delen case