Selectie en implementatie van een S&OP tool

De aanzienlijke toename van de activiteiten leidde tot een groei van het aantal programma's en werd moeilijk te beheren met de conventionele instrumenten. Möbius begeleidde MBD bij de selectie en implementatie van een systematische rapportage tussen bedrijf en contract.
Luc Baetens

Dit project standaardiseert het proces van het uitwisselen van informatie en gegevens tussen afdelingen. We hebben nu één enkel bronbestand dat op regelmatige basis wordt bijgewerkt. De werkorganisatie onderging een hele revolutie en alle betrokkenen weten nu waar, wanneer en hoe de informatie die ze nodig hebben te vinden.

Renaud Duval, Global Supply Chain Manager Carbon Material
Messier-Bugatti-Dowty

Strategische uitdaging

Messier-Bugatti-Dowty (MBD) is de wereldleider op het gebied van landings- en remsystemen van vliegtuigen. Hun expertise betreft de volledige levenscyclus van zijn producten, vanaf het idee en de fabricage tot aan onderhoud en reparatie.

De aanzienlijke toename van de activiteiten leidde tot een groei van het aantal programma’s en werd moeilijk te beheren met de conventionele instrumenten.

Systematische rapportage tussen bedrijf en het contract zou een efficiënter beheer van de omzet en de winst van het bedrijf mogelijk moeten maken.

De S&OP cyclus werd zo moeizaam dat de frequentie teruggebracht werd tot twee cycli per jaar.

Aanpak

Haalbaarheidsstudie

Tijdens de haalbaarheidsstudie, formuleerde Möbius een algemene forecasting methode voor het bedrijf en de belangrijkste uitdagingen van deze forecasting method. Vervolgens heeft Möbius de voor- en nadelen opgelijst van de verschillende opties, zoals een forecasting tool voor reserveonderdelen, Excel oplossingen, Data Warehouse oplossingen, een gespecialiseerde tool en een tool box.

Oplijsten van specificaties en toolselectie

Om een selectie te kunnen maken die aangepast was aan de specifieke noden van de divisies ‘Wielen’ en ‘Remmen’, beschreef Möbius de werking van de business van consumable reserveonderdelen en de complexiteit van de technische gegevens (installed base, levensduur van producten, ACAS gegevens: basisgegevens van vliegtuigen, operationele planningen, ruwe montage capaciteitsplanning). Möbius leidde ook het overleg met acht gespecialiseerde manufacturers.

Project management assistance

Tijdens de implementatie begeleidde Möbius MBD in het project management (bewaken van de vooruitgang, coördinatie van interne en externe partijen) en in het waarborgen van de naleving van de opgestelde specificaties.

Resultaat

Vandaag beschikt MBBD over een tool die is uitgegroeid tot een gemeenschappelijke basis voor samenwerking tussen de verschillende diensten, marketing, verkoop, controlling en supply chain.

  • De tool is in staat om automatisch de consolidatie van data van meerdere interne en externe bronnen uit te voeren, te valideren en de data sneller op te kuisen.
  • Hierna helpt de tool bij het genereren van forecasts van volumes, omzet en marges.
  • Tot slot laat de tool de rapportage toe van de prestaties afgezet tegen de scheduling.

Bedankt voor het lezen

Delen case