Naar een verhoging van de efficiëntie van de afdeling Maag-Darm-Lever

Om een antwoord te bieden aan een groot aantal uitdagingen, waaronder een fusie, een nieuw EPD, bijkomende artsen en een toenemende werklast, had de afdeling Maag-Darm-Lever van AZ Delta nood aan een analyse van hun werking.
Sarah Misplon
Sarah Misplon

Vastberaden, uiterst competent maar ook zeer diplomatisch en steeds gefocust op het eindresultaat voor de klant. In zeer korte tijd is Möbius voor onze dienst een begrip geworden.

Dokter Filip Baert, Diensthoofd Maag-Darm-Leverziekten
AZ Delta

Strategische uitdaging

De doelstelling van dit project was viervoudig:

  • De processen tegen het licht te houden en de werklast te inventariseren
  • Inzicht te krijgen in de verbeterpunten en het verbeterpotentieel van elk verbeterpunt
  • Vertalen van de verbeterpunten naar een verbeterplan
  • Implementeren quick wins

Aanpak

Het pad van de patiënt werd gevolgd via proceswandelingen. Tevens werd via interviews met artsen en medewerkers inzicht verkregen in de belangrijkste sterktes en verbeterpunten op het vlak van planning, informatie en communicatie en de ondersteuning door het secretariaat en het EPD. Vervolgens werd via data-analyse inzicht gegeven in de omvang van de pijnpunten en het verbeterpotentieel.

Zo werd onder meer de bezetting op endoscopie becijferd en werd inzicht gegeven in het potentieel tot verhoging per dag en per zaal door late start, vroeg einde en gaten in de planning.

Resultaat

Naast een grondige analyse van de sterke punten en verbeterpunten en een vertaling naar een verbeterplan, werden gedurende het traject een aantal quick wins gerealiseerd:

  • Aangepaste artsenplanning, rekening houdend met enerzijds een gelijke verdeling van de werklast en anderzijds een vorm van diversificatie van het takenpakket. Hierdoor kan de bezetting op endoscopie stijgen en is er meer ruimte voor consultaties bij de artsen met lange wachttijden voor consultatie.
  • Afspraken over verlofplanning en sluiten van zalen en consultatieblokken tijdens verlofperiodes.
  • Verduidelijken verwachtingen ten aanzien van het secretariaat door per activiteit de verwachtingen, verbeteracties en rollen en verantwoordelijkheden op te lijsten en afspraken te maken over opvolging en overleg.

Bedankt voor het lezen

Delen case