Opstellen van een Transversaal Strategisch Programma

Het stadsbestuur van Gembloux werkte samen met Möbius om zich te laten begeleiden bij de opmaak en het uitrollen van het TSP.
Laura Vanhee

In 2013 stelde de stad Gembloux zich kandidaat als testgemeente voor het opstellen van een Transversaal Strategisch Programma (TSP). Na een proefexperiment bij 24 gemeenten, werd het TSP door de Waalse regering verplicht voor alle 262 Waalse gemeenten en provincies vanaf 2019. Concreet wil dit TSP de goede bedoelingen van de gemeenschappelijke beleidsverklaringen omvormen in concrete doelstellingen en acties. Het stadsbestuur van Gembloux werkte in dit kader samen met Möbius om zich te laten begeleiden bij de opmaak en het uitrollen van dit strategisch plan.

Möbius werkte voor dit project nauw samen met de stakeholders binnen het stadsbestuur om een Strategisch programma op te maken dat aan erg uiteenlopende eisen diende te voldoen. Zo werd via het programma nagestreefd om het bestuur te professionaliseren en een beter beheer van middelen en prioriteiten na te streven. Verschillende bestaande actieplannen binnen de diensten werden samengebracht en geharmoniseerd. Tenslotte werd ook een betere dialoog met de burger vooropgesteld.

Dankzij het opmaken van het Transversaal Strategisch Programma ontwikkelde de stad Gembloux een visie voor de middellange termijn. Dit liet toe transversale samenwerkingsverbanden op te bouwen in verschillende stadsprojecten. Tenslotte, maar van groot belang, werden alle medewerkers van de stad samengebracht rond een gezamenlijk traject.

Bedankt voor het lezen

Delen case