Redesign van frontoffice-organisatie

De Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) SPMT en ARISTA hebben besloten om hun organisaties te fuseren met als doel een belangrijke speler op de Belgische markt te worden.
Jan Bellaert

Het project waarvoor SPMT-ARISTA met Möbius in zee ging, is essentieel omdat het een wissel op de toekomst is. Het maakt van de organisatie een gestructureerd, gestroomlijnd en efficiënt bedrijf. Bij onze samenwerking met Möbius wilden we eerst en voroal van onze eigen sterktes uitgaan. Met de begeleiding van Möbius bereikten we een concreet resultaat dat we onmiddellijk op het terrein kunnen toepassen.

Nicolas Bodson, CEO
SPMT-ARISTA

Strategische uitdaging

De Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) SPMT en ARISTA hebben besloten om hun organisaties te fuseren met als doel een belangrijke speler op de Belgische markt te worden.

In die optiek is een reorganisatie van de frontoffice-activiteiten absoluut noodzakelijk. Enerzijds moet de fusie op het terrein zelf op alle niveaus worden doorgetrokken. De harmonisatie van de processen en van de organisatie zelf moet de klant ten goede komen. Anderzijds vereisen veranderingen die voortvloeien uit de evolutie van de wetgeving een grondige herziening van de dienstverlening aan de klanten.

De uitdagingen voor de nieuwe gefuseerde entiteit bevinden zich dus zowel op inhoudelijk – het ontwikkelen van de dienstverlening – als op uitvoerend vlak: de implementatie van de aangeboden (nieuwe) diensten.

Aanpak

Möbius begeleidt SPMT-ARISTA vanaf het analyseren van de huidige situatie tot en met het implementeren van de nieuwe structuur op het terrein. Dit zijn de hoofdelementen van onze aanpak:

  • Er werden, verspreid over heel België, meer dan 100 ontmoetingen belegd om inzicht te krijgen in de manier waarop beide organisaties te werk gaan.
  • Er werd, op basis van de behoeften, een klantsegmentatie gedefinieerd om de organisatie van de frontoffice te hertekenen. De klantervaring werd geoptimaliseerd door ‘Customer Journeys’ als doelstellingen voor de nieuwe organisatie naar voren te schuiven.
  • Het werk werd in co-creatieve modus verricht door meer dan 50 personen (kaderleden en werknemers), gespreid over zeven werkgroepen. Deze groepen werkten nauw samen om de krijtlijnen van een nieuwe, coherentere organisatiestructuur uit te zetten en te bepalen hoe die op een concrete, realistische manier verwezenlijkt kon worden.
  • Op het terrein voorzien we begeleiding (nu bezig) bij de implementatie van het plan, om de organisatorische veranderingen te kunnen doorvoeren.

Resultaat

De samenwerking met Möbius heeft geleid tot de volgende concrete resultaten:

  • Een nieuwe organisatiestructuur die voldoet aan de toekomstige uitdagingen van de onderneming, op het vlak van wetgeving, multidisciplinariteit en efficiëntie.
  • Een verhoogde gevoeligheid voor klantgerichtheid binnen de hele organisatie.
  • Een mobilisatie van de leden van de zeven werkgroepen, en hun transformatie tot drijvende krachten achter en belanghebbenden bij de implementatie van de nieuwe gemeenschappelijke structuur.

Bedankt voor het lezen

Delen case