Samenwerking troef door centralisatie laboratoria

CHU Tivoli en CHU Ambroise Paré fusioneren hun labo’s. De fusie moet de doorlooptijd en kwaliteit van analyses verbeteren en de expertise van beide ziekenhuizen bundelen en versterken.
Danielle Dewickere

Möbius stelde ons in staat om de eerste stap te zetten die nodig is voor de fusie van onze laboratoria, namelijk het modelleren van de staalstromen. Deze opdracht werd perfect uitgevoerd. Gebruiksvriendelijkheid en een participatieve benadering bij het integreren van verandermanagement gingen hand in hand. We zijn erg blij dat we aan dit project hebben kunnen samenwerken.

Jonathan Brauner, Chef de Service Laboratoire
CHU Tivoli

Toenemende samenwerking zorgt voor nieuwe dynamiek

Op verschillende niveau’s zien we veranderingen die het ziekenhuislandschap onder druk zetten. Zo volgen de innovaties in de gezondheidszorg zich in sneltempo op en zorgt de toenemende samenwerking tussen ziekenhuizen voor een nieuwe dynamiek.

Centralisatie van laboratoria

In dit kader beslisten CHU Tivoli en CHU Ambroise Paré om hun laboratoria te fusioneren. De fusie moet de doorlooptijd en kwaliteit van analyses verbeteren en de expertise van beide ziekenhuizen bundelen en versterken.

Doel is om een centraal en hoogtechnologisch laboratorium uit te bouwen in Nimy waar niet-dringende analyses worden uitgevoerd. De decentrale labo’s zijn dan verantwoordelijk voor de dringende analyses. Zo wordt de optimale doorlooptijd gegarandeerd.

Medewerkers van beide ziekenhuizen moeten er straks onder nieuwe omstandigheden nauw met elkaar samenwerken. Dat vergt heel wat voorbereiding en planning. Möbius werd daarom ingeschakeld om de fusie te begeleiden en de processen uit te tekenen van centrale en decentrale flows van bloedstalen.

Onder de microscoop

We begonnen met een afbakening van de project scope en het opstellen van de projectstructuur. Aan de hand van interviews met sleutelpersonen en de bestaande documentatie, kregen we een gedetailleerd beeld van de organisaties met elk hun noden en cultuur.

Daarna werden de huidige processen onder de microscoop gehouden. Op basis van proceswandelingen op de verschillende labosites maakten we grondige procestekeningen op van zowel de pré-analytische fase, de sector hematologie en de sector microbiologie. Een studie van de kwantitatieve gegevens van de analyses van de bloedstalen vulde de kaart verder aan.

Betrokkenheid

Möbius maakt er een punt van om in elke opdracht de medewerkers zo veel mogelijk te betrekken. In deze fase was het vooral belangrijk dat ze elkaars werk beter zouden begrijpen en leren kennen. Daarom organiseerden we afzonderlijke werksessies (per labo) waar ze zelf de modellering konden aanpassen en de huidige beperkingen bespreken.

In volgende, gezamenlijke werksessies werd de modellering van de toekomstige werking verbeterd en verfijnd. Deze eerste kennismaking tussen medewerkers van beide labo’s versterkte ook de wil tot participatie in het gedeelde project.

Implementatie

In de loop van de opdracht maakten we ook een inventarisatie op van mogelijke drempels en verbeterpunten voor een toekomstige samenwerking. Met die informatie werd het project afgerond met een voorstelling van een implementatieplan, inclusief acties en prioriteiten.

Met de hulp van beide ziekenhuizen leverde Möbius een afgewerkt model af van de toekomstige flows van bloedstalen, een afgewerkt implementatieplan en een sterk draagvlak voor verder samenwerking onder alle medewerkers.

Bedankt voor het lezen

Delen case