Stad Antwerpen Digitale Parkeerverbodsborden

De Stad Antwerpen besliste om het proces om tijdelijke parkeerverbodsborden aan te vragen radicaal te digitaliseren. Dit proces moet het eerste uit een hele reeks worden.
Steven Bauwens

Een tijdelijk parkeerverbod kan worden aangevraagd om gedurende een beperkte periode het recht te hebben om de parkeerplaatsen in een straat te gebruiken. Dit kan zijn voor een verhuis, maar ook voor werken of voor een evenement

In de meeste gevallen verliepen deze aanvragen via de officiële weg, maar vele aannemers en particulieren plaatsen gewoon deze borden zonder hiervoor een aanvraag te doen. Diegene die wél een aanvraag gedaan hebben, verplaatsen de borden om meer ruimte te krijgen, evenals er automobilisten waren die er niet van terugschrokken om het bord net één plaats verder te schuiven.

Een wildgroei van borden was hiervan het gevolg. Automobilisten waren gefrustreerd omdat ze geen plaats vonden terwijl er op (te) veel plaatsen een parkeerverbod gold, de aanvragers waren ontevreden omdat de politie niet altijd kon handhaven, en de stedelijke administratie kon haar werk niet naar behoren doen omdat er geen overzicht was van lopende verboden.

Het proces werd radicaal gedigitaliseerd. Hiervoor zijn verschillende elementen nodig. Ten eerste is er een portaalsite waar de burgers en aannemers informatie kunnen krijgen, en een aanvraag kunnen initiëren.

Vervolgens kunnen de medewerkers van de administratie deze aanvraag beoordelen, en goed- of afkeuren. Ze hebben hiervoor veel meer informatie dan voorheen. Zo kunnen ze onmiddellijk op kaart zien of er geen andere parkeerverboden op dezelfde plaats en hetzelfde moment aangevraagd zijn, en of er geen evenementen en werken gepland zijn. De lokale situatie kan via een directe link met Google Street View bekeken worden. Wanneer een parkeerplaats voor gehandicapten ingenomen wordt, moet elders binnen korte afstand een gelijkwaardig alternatief geboden worden.

De derde stap is dat de medewerkers van de stad het verbod gaan plaatsen. Dit doen ze met een app waarmee ze ook een foto nemen van de situatie ter plaatse. Wagens die geparkeerd zijn bij het plaatsen van het parkeerverbod kunnen geen boete krijgen, wanneer er een wagen zich toch zou parkeren na de plaatsing is er een hard bewijs dat deze er nog niet stond.

Een paar grote aannemers die op heel regelmatige basis werken uitvoeren zoals nutsbedrijven, kunnen een vergunning krijgen om zelf hun parkeerverboden te beheren. Ook zij moeten in de software aangeven waar en wanneer deze van kracht zullen zijn zodat er op één plaats alle gegevens voorhanden zijn.

Deze gegevens worden ontsloten via een website op www.parkeerverbod.info. Iedereen kan ofwel de QR-code achteraan het bord scannen, ofwel op kaart inzoomen naar het verbod in kwestie, en informatie krijgen over de looptijd, en de juiste perimeter ervan.

Intelligente borden

In een tweede fase zullen er intelligente borden geplaatst worden. Deze zijn voorzien van e-Inkt schermen die de duurtijd van het parkeerverbod zullen weergeven. Vele verboden worden tijdens de looptijd verlengd omdat werken uitlopen. Doordat de intelligente schermen ook een communicatiemodule hebben, kan dit nu van op afstand gebeuren in plaats dat er iemand ter plaatse moest gaan. Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van LoRa, maar ook andere technologiën zijn mogelijk.

Wanneer deze intelligente borden verplaatst worden, gaat er onmiddellijk een alarm af. Diefstal wordt vermeden, alsook het groter of kleiner maken van de ingenomen ruimte door het parkeerverbod.

Type transformatie in deze case

Deze case is interessant aangezien in alle dimensies een digitale transformatie gemaakt werd.

Productietechnologie

3D printing werd gebruikt om een prototype te maken van de slimme module van het parkeerverbodsbord. Hier kon mee worden vastgesteld wat de zwakke punten in het ontwerp waren om deze te verbeteren.

Gedigitaliseerde producten

Het bord kan digitaal gemaakt worden door nieuwe technologieën zoals e-Ink een betere batterij en een communicatiemodule die door gebruik van LoRa slechts weinig stroom verbruikt. Met GPS positiebepaling kunnen verplaatste borden een alarm geven in een meldkamer, en kunnen gestolen borden terug gerecupereerd worden.

Ver-dienste producten

Vroeger huurde of kocht men de borden om deze zelf te plaatsen; in het nieuwe concept betaalt men voor een ‘all-in’ dienst, inclusief de vergunning, de plaatsing en de ophaling van de borden.

Gedigitaliseerde diensten

Door het proces vanaf de aanvraag tot en met de ophaling van de borden digitaal te ondersteunen, verloopt de communicatie veel vlotter. Adviezen van interne en externe diensten gebeuren in de toepassing in plaats van via e-mail.

Door de aanvraag als cases te beschouwen, en case management te gebruiken, blijft alles gestructureerd lopen met alle relevante informatie bij elkaar op een zelfde plek.

In de toekomst gaan bepaalde taken door bots overgenomen worden. Immers, er is geen noodzaak voor een menselijke behandeling wanneer een aanvraag geen conflict geeft met gekende beperkingen. Een modulaire opbouw van de software zorgt dat er op verschillende momenten informatie ontsloten kan worden naar dergelijke bots, en dat ze de status van een aanvraag kunnen wijzigen.

De gedigitaliseerde diensten zorgen er voor de aanvragers voor dat ze geen papieren document meer moeten hebben… iets wat op bouwwerven al eens verloren gaat of toevallig net in de camionette ligt die even ander materiaal is gaan halen.

Substitutie van producten

Doordat de aanvragen nu centraal verlopen, is er geen markt meer in de verkoop en verhuur van dergelijk verbodsborden.

De fundamenten zijn gelegd om alle informatie digitaal te ontsluiten zodat men enkel via een app vrije parkeerplaatsen kan zoeken, en eventueel reserveren.

Nieuwe productdomeinen

In een volgende fase zullen niet enkel de parkeerverboden via dit platform lopen, maar ook andere vergunningsaanvragen zodat organisatoren van evenementen of aannemers slechts één allesomvattende aanvraag moeten doen die binnen de administratie de nodige afdelingen doorloopt.

Voor de automobilist kan de informatie van de parkeerverboden ontsloten worden in apps die ook de beschikbare parkeerplaatsen weergeven. Nog een volgende stap is dat particulieren via deze platformen de mogelijkheid hebben om de eigen parkeerplaats die ze overdag niet gebruiken omdat ze zelf zijn gaan werken, te huur aanbieden. Sommige steden plaatsen ook al sensoren in het wegdek die aangeven of een parkeerplaats al dan niet bezet is. Ook deze informatie kan in een app geïntegreerd worden. Dynamische wegwijzers kunnen het verkeer leiden naar plaatsen in de stad waar er meer parkeerplaats beschikbaar is.

Met een e-inkt scherm op de garagepoort is het zelfs mogelijk om de plaats voor de woning op deze manier ter beschikking te stellen, hoewel dit laatste momenteel op nog enkele juridische beperkingen stuit.

In ieder geval hebben lokale overheden er belang bij om dergelijke evoluties te omarmen om steden bereikbaar te houden voor de bezoekers.

 

Bedankt voor het lezen

Delen case