Optimalisatie van het beheer en onderhoud van het wagenpark

Samen met een externe partner wilde de stad het aankoopbeleid van de voertuigen, het onderhouds- en reparatiebeleid en het gebruik van de gemeenschappelijke vloot onderzoeken.
Laura Vanhee

Strategische uitdaging

De stad Bergen wilde een organisatorische en financiële analyse uitvoeren van het beheer en onderhoud van zijn wagenpark. Samen met een externe partner wilde de stad het aankoopbeleid van de voertuigen, het onderhouds- en reparatiebeleid en het gebruik van de gemeenschappelijke vloot onderzoeken.

Aanpak

Voor het uitvoeren van deze analyse, ondernam Möbius de volgende acties:

  • De consultants van Möbius voerden een ‘Gemba-walk’ uit, ook wel een walk-through-process genoemd, in de gemeenschappelijke garage, waardoor de consultants een beter inzicht kregen in de werking van de garage, maar ook in de implementatie van de eerste verbeteringen (‘quick wins’).
  • Een elektronische enquête gehouden bij de klanten van de garage (de verschillende stadsdiensten, alsook het OCMW) hielp om ook de visie van de klanten te integreren in het project.
  • Een onderbouwde analyse van beschikbare cijfergegevens van in de garage, stelde de stad in staat om een accuraat beeld te hebben van: de kostenverdeling binnen de garage, de uitsplitsing van de kosten per autocategorie (graafmachines, kleine vrachtwagens, auto’s, bussen, veegmachines, bestelwagens,…), de leeftijd van de wagen, verbruik per categorie en het gebruik van voertuigen
  • Er werd een werklastmeting afgenomen om een beter zicht te krijgen op de tijdsverdeling van de werknemers in de garage.
  • Het geolocatiesysteem werd bestudeerd om de voordelen ervan voor de stad te specificeren en die voordelen te evalueren in vergelijking met de kosten.
  • Er werd een benchmark uitgevoerd met verschillende gemeentelijke garages in Wallonië en Brussel met als doel de best practices te identificeren in het algemene beheer van een gemeentelijke garage, het aankoopbeleid of het beleid van onderhoud en reparatie van voertuigen.
  • Er werd ook een benchmark met verschillende privégarages uitgevoerd met bijzondere aandacht voor de arbeidskosten en de doorlooptijd voor specifieke interventies. Deze benchmark maakte een financiële berekening mogelijk van een eventuele uitbesteding van de activiteiten.

Resultaat

De resultaten van bovenstaande acties werden uitvoerig besproken met de werknemers van de gemeentelijke garage en de leden van de stuurgroep en resulteerden in de identificatie van een aantal verbeterpistes. Deze tracks werden geprioriteerd door de leden van de projectteams, maar ook door de werknemers van de garage. De optimalisatie van de organisatie van de garage, de herziening van de aankoopprocedure en het poolen van voertuigen kwamen hierbij als prioritaire pistes naar boven. Aan het einde van het project werd een plan van aanpak voor de implementatie van deze trajecten opgesteld om de stad Bergen in staat te stellen de verschillende verbeteringen te realiseren.

Bedankt voor het lezen

Delen case