Studie benchmarking catering en security

De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) stelde in haar transformatieplan een outsourcing van de niet-kerntaken voorop. Een studie stelde het management in staat om onderbouwde beslissingen in dit kader te nemen.

De benchmark van VRT Catering en VRT Security heeft geleid tot een beter inzicht in onze kostenstructuur en zorgde er voor dat we duidelijke en halabare targets voor de komende 5 jaar konden vastleggen.

Rudi Depraetere, Head of Facility Services
VRT

Strategische uitdaging

De VRT stelde in haar transformatieplan een outsourcing van de niet-kerntaken voorop. De outsourcing van deze niet-kerntaken zou pas uitgevoerd worden indien de interne dienstverlening niet verliep onder marktconforme voorwaarden en condities.

De benchmark met betrekking tot marktconformiteit was het voorwerp van deze studie. De niet-kerntaken in scope van deze opdracht vielen uiteen in twee grote luiken: catering en security.

Aanpak

Zowel de dienstverlening aan het eigen personeel als aan de klanten van de VRT met betrekking tot personeelscatering, productiecatering en security brachten we in detail in kaart, tot op niveau van service levels en variaties in menu’s. Er werd gedetailleerd bekeken hoe deze dienstverlening tot stand kwam en met welke kostenstructuur.  Möbius deed via een gedetailleerde kostenvergelijking de check of de interne dienstverlening onder marktconforme voorwaarden verliep.

Er werden gesprekken gevoerd met externe cateraars en securitybedrijven en een vergelijking gemaakt met de barema’s uit het paritair comité van toepassing. Alle huidige interne catering- en security activiteiten werden objectief vergeleken met een realistisch extern aanbod. Er werden verschillende scenario’s en verbeterpunten doorgerekend. Alternatieven voor outsourcing werden uitgewerkt.

Resultaat

Deze studie resulteerde in:

  • een objectieve kosten-baten analyse en een gedetailleerde vergelijking met het extern aanbod voor de activiteiten catering en security.
  • een reeks quick-wins met  kostenbesparing werden geïdentificeerd.

Deze studie stelde het management in staat om een onderbouwde beslissing te nemen inzake de outsourcing van de niet-kerntaken.

Bedankt voor het lezen

Delen case