Trüvius als externe procesbegeleider voor ESF

ESF

Trüvius speelde een overkoepelende rol door kennis- en ervaringsuitwisseling tussen projecten te stimuleren, geleerde lessen te extraheren en te bundelen én op basis hiervan beleidsaanbevelingen te formuleren.

De procesbegeleiding heeft een hefboomfunctie naar alle projecten toe. Met een oproepbudget van 4 miljoen euro is de potentiële impact van de procesbegeleiding op de maatschappelijke return aanzienlijk. Om dit potentieel maximaal te realiseren, definieerden we 11 ontwerpprincipes als kader voor de concrete aanpak. 

Simon Luyts
Simon Luyts

Naast het toepassen van de ontwerpprincipes, ondersteunden onderstaande zaken onze overkoepelende begeleiding: 

  • Een online interactieplatform om de kruisbestuiving tussen de projecten te faciliteren. Zo legt onder andere elke project zijn verhaal uit in een kort video, kunnen ze vragen stellen aan elkaar, is er een brainstormpagina over de beleidsaanbevelingen en kunnen ze terug grijpen naar documentatie.
  • Art of hosting praktijken om met groepen stakeholders doelgericht aan de slag te gaan. 
  • Onze eigen toolset rond offline en online facilitatie 
  • Zo organiseerden we een succesvol online netwerkmoment met meer dan 50 deelnemers. In totaal vinden er 5 netwerkmomenten plaats.
  • Onze opleidingscatalogus die heel wat modules omvat rond het trainen van competenties die relevant zijn voor de actoren 
  • Onze ervaring met het formuleren van beleidsaanbevelingen binnen de context van de Vlaamse overheid 
  • Etc. 

De principes werden vertaald in een concrete aanpak.
De bouwstenen van deze aanpak worden weergegeven in onderstaande figuur: 

Dit project werd mogelijk gemaakt door de steun van ESF Vlaanderen.