Tussen klimaatprotest en eigen duurzame acties

Vlaanderen, Departement Omgeving wenste een nieuw en innovatief voorstel voor de verderzetting van het duurzaamheidsprogramma Milieuzorg Op School.
Danielle Dewickere
Danielle Dewickere

Het programma Milieuzorg op School stimuleert basis- en secundaire scholen om van hun scholen een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken. Dit doen ze op een participatieve manier, met leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. MOS biedt hiertoe informatie, inspiratie, vorming en begeleiding op maat van directie, leerkrachten en ouders. De Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij van het Departement Omgeving wou komen tot een nieuw en innovatief voorstel voor de verderzetting van dit duurzaamheidsprogramma.

Möbius nam de rol van procesbegeleider op zich. We startten in een eerste fase met het maken van een gedetailleerd plan van aanpak, afgestemd op de verschillende stakeholders van MOS, hun verwachtingen en behoeftes. In een tweede fase werkte Möbius een brede enquête uit. Hierbij betrokken we meer dan 1500 stakeholders (leerkrachten, ouders, leerlingen, partnerorganisaties, instellingen, lokale besturen,…) om de huidige sterktes en zwaktes van het programma in kaart te brengen. Met de SDG’s (Sustainable Development Goals) als kapstok konden we hen ook bevragen over hun toekomstige behoeftes. Verder bouwend op deze resultaten, organiseerde Möbius samen met medewerkers van het Departement Omgeving een visiedag. Exact 100 betrokkenen, waaronder leerlingen en partners van de provincies participeerden en gaven samen vorm aan hun duurzame school van de toekomst. In een derde fase tot slot, werkte Möbius via verschillende consultatierondes een aantal mogelijke scenario’s uit voor het MOS  programma van de toekomst, inclusief een overzicht van de voor- en nadelen van elk scenario.

De verschillende scenario’s stelden het Departement Omgeving in staat om, met een nieuwe visie en doelstellingen op een duurzame school, een programmavoorstel te schrijven voor een volgende loopperiode van het programma.

 

Bedankt voor het lezen

Delen case