Optimalisatie voorraadbeheer

Tot vandaag waren de voorraadniveaus bij Umicore RBM gebaseerd op basismodellen en -voorspellingen. Om deze voorraadniveaus te optimaliseren (door stochastische en wiskundige knowhow toe te voegen) deed het bedrijf een beroep op Möbius.
Luc Baetens

Strategische uitdaging

Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROCE) verhogen is een doelstelling die veel bedrijven hebben, en dat geldt ook voor Umicore RBM (Rechargeable Battery Materials). De dienstverlening aan klanten verbeteren, terwijl uw voorraad ongewijzigd blijft of zelfs daalt, zal uw ROCE in beide richtingen beïnvloeden. Optimale voorraadniveaus kunnen beide effecten teweegbrengen.

Tot vandaag waren de voorraadniveaus bij Umicore RBM gebaseerd op basismodellen en -voorspellingen. Om deze voorraadniveaus te optimaliseren (door stochastische en wiskundige knowhow toe te voegen) deed het bedrijf een beroep op Möbius. Vragen van Umicore:

  • Wat zijn de optimale voorraaddoelstellingen inzake grondstoffen?
  • Wat is de (financiële) impact van multisourcing?
  • Wat is de (financiële) impact wanneer bepaalde onzekere factoren (zoals doorlooptijd, nauwkeurigheid van de voorspellingen, en minimale orderhoeveelheden) kunnen worden teruggedrongen?

Aanpak

Möbius en Umicore hebben samen het volgende stappenplan uitgewerkt:

  • Scoping en modelontwerp
  • Opzet van een pasklare tool voor het beheren van de voorraden (berekening voorraaddoelstelling, simulatie en gevoeligheidsanalyse)
  • Identificatie en berekening van verschillende scenario’s (marktopportuniteiten, zendingsanalyse, onzekerheid inzake doorlooptijd en vraag)

Resultaat

Er werd op heel korte termijn een pasklaar en solide model ontwikkeld. Het gaf Umicore onder andere de volgende inzichten:

  • Een forse daling met dubbele cijfers van de huidige grondstoffenvoorraad terwijl de productbeschikbaarheid hoger wordt
  • Rekening houden met flexibele inkoop zal leiden tot lagere voorraadniveaus
  • De focus moet enerzijds liggen op het verbeteren van de vraagvariabiliteit, en anderzijds op het werken aan de variabiliteit van de doorlooptijden

Bedankt voor het lezen

Delen case