Elke dag verbeteren met lean

In een context waarin de financiering van ziekenhuizen onder druk staat, ziet UZ Brussel zich geconfronteerd met de eis om efficiënter te werken.
Peter Willen

De consultants van Möbius zijn enorm betrokken met onze organisatie. Ze zijn echt thuis in ons ziekenhuis, en dat is een enorme troef.

Jan Beeckmans, Algemeen Beheerder
UZ Brussel

Strategische uitdaging

Het Nederlandstalige Universitair Ziekenhuis Brussel wil een gedreven en innovatieve werkgemeenschap zijn die vertrekt van een open humanistische ethiek en van actief pluralisme. Het respecteert het welzijn van de medewerkers binnen een onafhankelijke en financieel gezonde organisatie.

In een context waarin de financiering van ziekenhuizen onder druk staat, ziet het ziekenhuis zich op korte termijn geconfronteerd met de eis om efficiënter te werken. Ziekenhuizen zijn een heel arbeidsintensieve omgeving met gemiddeld slechts 1% marge. Om dezelfde dienstverlening te kunnen blijven realiseren met minder middelen, moet men wel inventief en creatief zijn om dit te kunnen blijven realiseren. Aan de ene kant door zelf doelmatiger en efficiënter te gaan werken, aan de andere kant door ook extern te gaan kijken of het mogelijk is om op zoek te gaan naar bijkomende middelen als aanvulling op de overheidstoelages. Professionaliseren en efficiënter werken worden vaak gezien als bedreiging voor zorg, maar binnen de lean methodiek wordt eigenlijk gezocht naar efficiëntie- en kwaliteitsverbetering, waardoor het lean denken eerder een noodzakelijke voorwaarde wordt om te komen tot kwaliteitsvolle zorg.

Op langere termijn wil het UZ Brussel in de reorganisatie van de hele gezondheidszorgketen vooral opportuniteiten zien voor de toekomst.

Aanpak

De missie, visie en strategie van het UZ Brussel werd aangepast aan de evoluties in de gezondheidszorg. Omdat het ziekenhuis zelf niet de noodzakelijke skills inzake processen, project management etc. in huis had, werd voor de vertaling in concrete acties op de werkvloer en de implementatie van de lean methodiek een beroep gedaan op Möbius.

De invoering van lean als veranderingsproces vraagt om een gestructureerde aanpak. Zo heeft lean een aantal belangrijke bestaansvoorwaarden:

  • Van arts tot verpleger tot ondersteunende dienst: alle neuzen moeten in dezelfde richting staan om lean succesvol te kunnen implementeren.
  • Veranderingen moeten duidelijk en concreet zijn voor elke medewerker van de dienst.
  • Veranderingen moeten worden opgevolgd met oprechte interesse zodanig dat ze duurzaam zijn.

Eens de verbetercultuur geïnstalleerd en doorgedrongen is in de manier van denken van de medewerkers, volgen de verbeterinitiatieven vanzelf. Kleine verbeteringen motiveren omdat ze direct zichtbaar en voelbaar zijn en leiden vanzelf tot nog meer verbeteringen.

Resultaat

Möbius zorgde voor een succesvolle implementatie van het Lean gedachtegoed op de werkvloer. Tal van verbeterinitiatieven werden al voorgesteld en uitgewerkt, en zullen ook in de toekomst worden voorgesteld en uitgewerkt. Lean is ondertussen immers onderdeel geworden van de manier van werken en leven in het UZ Brussel.

Bedankt voor het lezen

Delen case