Value based healthcare start met inzicht krijgen in het huidige zorgpad en de bijhorende kosten

Value 4 Health – Kostenmonitor ziekenhuizen

De Belgische healthcare behoort tot de beste ter wereld. Toch staat de sector onder zware druk door een dalende financiering en een stijgende vraag naar kwaliteitsvolle zorg. Meer en betere zorg aanbieden met minder kosten vormt een grote uitdaging. Hier probeert Möbius met het Value4Health dashboard, voor te zorgen.

Sarah Misplon
Sarah Misplon

“Het is lang geleden dat ik zoiets innovatief en baanbrekend heb gezien binnen de gezondheidszorg als het Value4Health dashboard.”

Peter Verhulst, CEO OLV Aalst

Strategische uitdaging

Ziekenhuizen willen weten of de zorg die ze leveren efficiënt is en waar ruimte is om de werking te verbeteren.

Daarom besloot Möbius Healthcare een model met bijhorend dashboard te bouwen dat ziekenhuizen inzicht biedt in de geleverde zorg per pathologie en de kwaliteit, kosten en opbrengsten binnen deze processen. Het Value4Health dashboard is dan ook genoemd naar deze 4 pijlers van Value Based Healthcare, hieronder te zien in de figuur:

Het dashboard werd ontwikkeld samen met verschillende ziekenhuizen die het dashboard vandaag nog steeds gebruiken. Het dashboard biedt inzicht in het volledige zorgprofiel voor elke patiënt en pathologie die voorkomt in het ziekenhuis en de kosten en opbrengsten hiervan in de verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Ook de spreiding van de kosten, outliers en de redenen hiervoor kunnen nagegaan worden.

Bovendien is er een benchmark opgenomen waardoor ziekenhuizen tot op het niveau van elke afdeling en per APR-DRG kunnen zien waar het verbeterpotentieel het grootst is ten opzichte van de benchmark. Hieruit kunnen belangrijke conversaties gestart worden om verbeterpotentieel te identificeren en te implementeren.

Aanpak van het Value4Health dashboard

We vertrekken vanuit bestaande – momenteel gefragmenteerde – databronnen binnen een ziekenhuis. We zijn er namelijk van overtuigd dat ziekenhuizen heel wat inzichten kunnen verwerven uit de rijke datasets die er al bestaan. De verschillende databronnen die we gebruiken, zijn hieronder samengevat.

Via een Activity Based Costingmodel – ontwikkeld in R – worden  deze databronnen aan elkaar gekoppeld om zo tot nieuwe inzichten te komen. Dit proces wordt op transparante wijze besproken, zodat we het model, op maat van elk ziekenhuis, kunnen verfijnen en optimaliseren.

We identificeren in de eerste plaats alle activiteiten, middelen en processen die aan bod komen in het ziekenhuis. Deze informatie halen we uit de facturatiebestanden, registraties van het OK en CSA en uit de complexe apotheek-data. We verrijken deze data bovendien met de informatie uit de minimale ziekenhuisgegevens.

Daarnaast, kunnen we de kosten en opbrengsten van het ziekenhuis in kaart brengen op basis van de boekhoudkundige gegevens, aangevuld door facturatiegegevens en het Budget Financiële Middelen (BFM). Voor de integratie van BFM, deden we beroep op enkele experts van ziekenhuizen om onze aanpak scherp te stellen.

ResultatenValue4Health dashboard

Aan de hand van Activity Based Costing versleutelen we alle kosten en opbrengsten tot op het niveau van elke activiteit in het ziekenhuis. Deze kunnen we vervolgens  aan de individuele factuur van de patiënt koppelen en zo een kost per patiënt en per zorgpad weergeven. Naast deze kost, krijgt het ziekenhuis ook inzicht in het zorgprofiel en de verschillen tussen types patiënten. De benchmark – opgebouwd op basis van dezelfde methodiek – laat toe om de geleverde zorg en kosten van verpleegafdeling, operatiekwartier, radiologie, apotheek enz. te benchmarken over ziekenhuizen heen.

Interesse in dit healthcare topic?

Wil je meer info over het Value4Health dashboard?Neem dan contact op met Désirée.Vandenberghe@mobius.eu of Sarah.Misplon@mobius.eu.

We stelden het Value4Health dashboard ook voor op de Voka Healthcare community op 25 juni 2020. Zie hier de link naar de presentatie: Themasessie ‘Meer-waarde’ in welzijn en zorg | Voka.