Voorbereiding Datagedreven Werken Pilot

Gemeenten Goirle, Hilvarenbeek & Oisterwijk

Nu de samenwerking op het gebied van gegevensmanagement en datagedreven werken (DGW) voor de GHO gemeenten (Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk) is ingericht (lees hier meer over fase 1), werd het tijd om de voorbereidingen te treffen (fase 2) voor het gezamenlijke eerste DGW pilotproject (fase 3). In deze voorbereidingsfase lagen 3 strategische uitdagingen op tafel: (1) de inhoudelijke invulling van het DGW pilotproject, (2) het vinden, aanstellen en trainen van data-analisten en gegevenscoördinatoren die het DGW-pilotproject gaan uitvoeren en (3) het realiseren van geld, tijd en middelen om het DGW-pilotproject uit te voeren.

Marjolein Hendriks

Möbius biedt ons al jaren een goed georganiseerde, gestructureerde en doelgerichte aanpak. Er wordt gewerkt in een goed en prettig samenwerkingsverband waarin ruimte is voor een kritische kijk op de inhoud. Het vizier is steeds scherp op de te behalen resultaten gericht.

Informatiemanagers GHO 

Aanpak

Om alle voorbereidingen te treffen voor het GHO DGW pilotproject zijn de volgende acties ondernomen:

Onderwerp pilotproject: Om tot een onderwerp (en strategische vraag) voor het pilotproject te komen zijn 3 workshops uitgevoerd. Per domein (bedrijfsvoering, sociaal en ruimte) zijn verschillende werknemers uit de GHO gemeenten samengekomen om (onder begeleiding van Möbius) te verkennen welke gezamenlijke uitdagingen er spelen tussen de drie gemeenten. Na inventarisatie heeft de projectgroep twee onderwerpen en strategische vragen ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep. Er is gekozen voor één strategische vraag, afkomstig uit het sociaal domein.

DGW-team: Om het pilotproject uit te voeren is de projectgroep op zoek gegaan naar (interne) kandidaten die de rollen van gegevenscoördinator en data-analist konden vervullen. Er is gekozen om intern te werven, zodat wanneer de begeleiding van Möbius stopt, de gemeenten zelfstandig projecten in gegevensmanagement en datagedreven werken kunnen uitvoeren. Na een communicatiecampagne en wervingsronde zijn 3 data-analisten en gegevenscoördinatoren aangesteld.

Middelen en tijd: Möbius heeft de leiding genomen in het realiseren en waarborgen van de voorziene tijd en middelen om het DGW pilotproject uit te kunnen voeren. Hierbij is zorgvuldig bekeken welke tijd gevraagd wordt van de interne medewerkers, en welke financiële middelen nodig zijn. Als ambassadeur van de GHO gemeenten heeft Möbius de samenwerking opgezocht met nabij gelegen ABG-gemeenten en de gemeente Oosterhout. Het DGW-pilotproject wordt nu gezamenlijk opgepakt, ten goede van de kwaliteit en kostprijs.

Resultaat

De aanpak van Möbius heeft geleid tot:

  • Een betrokken organisatie waar alle medewerkers input hebben kunnen geven voor de inhoud van het DGW-pilotproject
  • Een gedragen onderwerp en gezamenlijke strategische vraag voor het pilotproject
  • Een DGW-team dat het pilotproject ‘datagedreven werken’ gaat uitvoeren, bestaande uit gegevenscoördinatoren en data-analisten, ingevuld door interne medewerkers en conform het samenwerkingsmodel uit fase 1.
  • Tijd, geld, middelen en bestuurlijke ondersteuning vanuit de 3 gemeenten om te starten met DGW-pilotproject.
Medewerkers uit het ruimtelijk domein van de gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk zijn op zoek naar gezamenlijke uitdagingen als inhoudelijke input voor DGW-pilotproject
Medewerkers uit het ruimtelijk domein van de gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk zijn op zoek naar gezamenlijke uitdagingen als inhoudelijke input voor DGW-pilotproject
Tijdens de workshops gebruikten we het ‘Möbius DGW-wiel’ om te bekijken welke data, mensen en acties er nodig zijn om een DGW-project vorm te geven.
Tijdens de workshops gebruikten we het ‘Möbius DGW-wiel’ om te bekijken welke data, mensen en acties er nodig zijn om een DGW-project vorm te geven.