Kringlopen in de elektrische en elektronische industrie: een gesloten circuit

De kring sluiten is economisch slim. Maar terugnamesystemen creëren (door hun actviteit) ook ecologische en sociale waarde (focus op inzetten mensen van de arbeidsmarkt in operaties).
Mathias Fahy

Strategische uitdaging

Producenten van elektrische en elektronische apparaten (EEE) zijn door Europese wetgeving verplicht om, eenmaal de producten zich in het afvalstadium bevinden (WEEE), ook de terugname van de apparaten te garanderen. Producenten verenigen zich in collectieve terugnamesystemen om samen deze verantwoordelijkheid op te nemen en de kring kwaliteitsvol en efficiënt te sluiten. Möbius is reeds jarenlang een trouwe partner voor diverse Europese WEEE-terugnamesystemen (o.a. Wecycle, Recupel, Eco-Systèmes,…)

Terugnamesystemen zijn actief in elke vorm van “circulariteit”. Zowel in preventie, collectie, samenwerking met hergebruikcentra (reuse – refurbishment), als – uiteraard – in recyclage.

De kring sluiten is economisch slim. Maar terugnamesystemen creëren (door hun actviteit) ook ecologische en sociale waarde (focus op inzetten mensen van de arbeidsmarkt in operaties).

Aanpak

Business model & strategie

Möbius helpt terugnamesystemen in de zoektocht naar het juiste business model: welke fracties halen we op en welke niet (productstandpunt), en op welke manier afhankelijk van de kost? Hoe richten we onze dienstverlening naar de leden in (klantstandpunt)? Hoe bepalen we onze prijszetting (prijsstandpunt?), en wat zijn onze kernactiviteiten? Wat doen we wel en wat niet?

  • Recupel biedt een oplossing voor huishoudelijk WEEE, maar wou eveneens het business model voor een specifieke oplossing voor professioneel elektronisch afval onderzoeken.
  • Recytyre zocht naar de juiste strategische positionering als terugnamesysteem voor banden: Actieve/reactieve speler? Kernactiviteiten?

Inzameling en (terugname) logistiek

Logistiek in circulaire en recycling organisaties neemt de vorm aan van terugnamelogistiek: collecteren van afval in verschillende punten en deze transporteren naar een gemeenschappelijke locatie, en is fundamenteel verschillend van traditionele logistiek. Möbius zet haar competenties in fysieke distributie, netwerkdesign en optimalisatie in om de terugnamelogistiek zo kwaliteitsvol, efficiënt en effectief mogelijk in te richten.

  • Zo hielp Möbius Wecycle en Recupel bij het genereren van ideeën rond innovatieve collectiemethoden (synthetron-oefening, focusgroepen, brainstorming, …), inclusief het evalueren van de haalbaarheid (business case) en het opstellen van een implementatieplan.

Interne organisatie

Terugnamesystemen fungeren als orchestrator voor een volledige terugnameketen en moeten continu volledige keten visibiliteit garanderen (op verwerkte volumes, transporten, etc…) om samenwerking te garanderen. Dit legt een grote druk op de interne organisatie naar registratie, ICT en rapportering.

  • Möbius hielp Recupel bij het opzetten van een “business intelligence” platform voor communicatie en rapportering naar sleutel stakeholders.
  • Möbius hielp Wecycle in het formuleren van zijn lange termijn IT strategie en het opzetten van een IT roadmap.

Resultaat

Möbius is reeds jarenlang een duurzame partner van verschillende Europese terugnamesystemen die als “leider” in de markt kunnen worden beschouwd. Samen zien we stap per stap de keten professionaliseren, wat leidt tot:

Stijging van het opgehaalde volume:

Enkele terugnamesystemen in Europa zijn bij de meest performante in de wereld, continue inspanningen zorgen ervoor dat nieuwe nationale collectiedoelstellingen (opgelegd door het vernieuwe WEEE-directive) van 10kg/inwoner zullen gerealiseerd worden.

Voelbare verbetering van de recyclageresultaten:

  • Terugnamesystemen zorgen ervoor dat steeds minder afval wordt gedumpt of onverantwoord wordt gerecycleerd.
  • De best-in-class terugnamesystemen halen een verbluffend niveau van valorisatie van materialen (tot 100%) – ver boven de wettelijke norm.

Kosten onder controle:

Möbius zorgt er met de terugnamesystemen steeds voor dat de keten steeds zo efficiënt mogelijk wordt ingericht, zowel naar collectie, logistke, sortering, als naar de interne organisatie van het terugnamesysteem.

Bedankt voor het lezen

Delen case