Expertise

Circulaire en duurzame stad

Dankzij de circulaire economie worden steden niet alleen duurzamer, maar ook veerkrachtiger. De hoge concentratie aan mensen op een relatief kleine oppervlakte maakt steden broeiplaatsen voor innovatie en ondernemerschap. In een stad is ook een vlotte uitwisseling van materiaal- en reststromen, energie en informatie mogelijk. Geen betere labo’s dan steden om nieuwe circulaire oplossingen uit te testen en op die manier actuele uitdagingen zoals klimaatdruk, (sociale) inclusie en lokale tewerkstelling, congestie, etc. het hoofd te bieden.

De circulaire stad combineert, onder andere, circulaire gebiedsontwikkeling en een circulair gebouwenpark, deelplatformen, lokale onderhouds- en herstelwerkplaatsen, korte (voedsel)ketens en betere (multimodale) vervoersoplossingen.

Klaar om een circulaire stad te worden, en welvaart en economische veerkracht te genereren voor uw burgers, zonder dat deze waardecreatie leidt tot meer consumptie van eindige grondstoffen?

 

Miniguide: Naar een circulaire stad in 4 stappen!

Ontdek hoe de circulaire economie je kan helpen bij het vinden van toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, vervuiling, luchtkwaliteit en congestie. Door het toepassen van de principes van de circulaire economie zullen de gebouwde omgeving, het voedselsysteem, de mobiliteit en de maakindustrie in jouw stad of regio er helemaal anders gaan uitzien. Lokale overheden kunnen de overgang naar een circulaire stad in 4 stappen stimuleren! Lees er alles over in onze mini-gids.

Wilt u weten of de circulaire economie u iets kan opbrengen als regio en wat de impact kan zijn op onder andere tewerkstelling, economische groei, luchtkwaliteit, etc.? 

Wilt u, binnen het brede domein van de circulaire economie, op een onderbouwde manier bepalen wat u precies wenst te doen? Wilt u uw circulaire visie vastleggen en vertalen naar concrete doelen en een actieplan? Wilt u nagaan hoe zich dit verhoudt tot het huidige of toekomstige klimaatplan voor uw stadWilt u uw voortgang op het vlak van circulaire economie meten en de effecten ervan inzichtelijk maken? 

Wilt u uw aankoopbeleid op een systematische manier enten op de principes van de circulaire economie of uw facilitair management verduurzamen? 

Wilt u dat uw stad een proeftuin wordt voor circulair bouwen? 

Wilt u betrokkenheid creëren bij uw werknemers, bij publieke en private spelers en bij de burgers in uw stad? 

Wilt u nagaan hoe digitale technologie u kan helpen uw circulaire doelen te realiseren? 

Wilt u de stadslogistiek verduurzamen? 

 We gaan samen met u na op welke manier de circulaire economie een antwoord helpt te bieden op de uitdagingen van uw stad en regio. Door het opzetten van realistische experimenten effenen we het pad voor de praktische implementatie van de circulaire stad: toekomstgericht, robuust en innovatief.

    Circulaire impactanalyse

We inventariseren de opportuniteiten voor circulaire economie in uw stad, door middel van onder meer een materiaalstroomanalyse. Samen met onze strategische partners VITO en CO2Logic, berekenen we wat de impact is van de realisatie van een circulaire economie in uw regio, zowel economisch (werkgelegenheid, competitiviteit, etc.) als ecologisch (CO2-emissies, etc.).

    Circulair aankopen

Wij helpen uw aankopers om circulariteit (keuze voor herbruikbare, bio-gebaseerde of biodegradeerbare materialen, een product gebruiken in plaats van het te kopen, producten delen met andere organisaties, etc.) te integreren in het aankoop- en aanbestedingsproces. Wij onderzoeken voor u of er aanpassingen nodig zijn aan de bestaande regels om circulair aankopen mogelijk te maken.

    Circulaire scan & scorekaart

Wij helpen u uw circulaire visie scherp te stellen. Samen zoeken we uit hoe u als stedelijke beleidsmakers circulariteit en duurzaamheid kan stimuleren bij ondernemers, investeerders, bezoekers en bewoners; en hoe u belemmeringen voor een circulaire economie in bijvoorbeeld wet- en regelgeving kan wegnemen op stedelijk niveau. Vervolgens vertalen we die circulaire visie naar concrete doelen en een implementatieplan, met aandacht voor prioritering en stakeholdermanagement. Wij ontwikkelen ook de ondersteunende tools die u nodig heeft om op regelmatige tijdstippen te meten hoe effectief uw stad is in de overgang van lineaire naar circulaire modellen. 

    Circulair bouwen & duurzaam gebouwenbeheer

Indien u circulair wilt renoveren of bouwen, begeleiden wij het aanbestedingsproces. We helpen bij de integratie van realistische ambities rond het gebruik van duurzame materialen en recyclage. Ook gaan we na hoe u kan inzetten op veranderingsgericht en demonteerbaar bouwen en op innovatieve businessmodellen waarbij het eigenaarschap van de materialen bij de producent blijft liggen. We helpen u lokale start-ups te betrekken in het circulaire aanbestedingsproces en bekijken de mogelijkheden voor circulaire financiering. Wij onderzoeken hoe u uw bestaande gebouwenpark optimaler kan benutten. We brengen het volledige patrimonium in kaart en doen voorstellen voor de beste (multi-)functionele invulling.

    Data in dienst van circulaire oplossingen

Bij de implementatie van circulaire oplossingen (of dit nu gaat over een materiaalstroomanalyse, over circulair aankopen en bouwen, of over productdelen) is het cruciaal na te denken over welke data u waar moet gaan halen, hoe u deze ruwe data omvormt tot informatie die besluitvorming kan ondersteunen, en hoe u deze informatie dan ontsluit naar de gebruiker/burger. Wij gaan samen met u na hoe u als stad de nodige data-infrastructuur en informatie kan voorzien zodat burgers, organisaties en bedrijven in uw stad hun circulaire gedrag en modellen ook daadwerkelijk kunnen waarmaken.

    Duurzaam binnenstedelijk goederenvervoer

Wij analyseren op strategisch niveau hoe u de opkomst van mobiliteitsdiensten (een vorm van deeleconomie waarbij het accent verschuift van het bezit naar het gebruik van transportmiddelen) en van elektrische transportmiddelen kan benutten om het vervoer van goederen binnen uw stad opnieuw vorm te geven. We helpen u ook om op uitvoerend niveau concrete stappen te zetten. Denk aan de optimalisatie en verduurzaming van de last mile, aan de slimme bundeling van drops, etc.

    Binnenstadssamenwerking

Circulaire economie komt er enkel mits samenwerking tussen lokale besturen, burgers, grote en kleine bedrijven, etc. Wij helpen in uw stad een klimaat van samenwerking te creëren: we bekijken met u hoe u aan effectief stakeholdermanagement kunt doen, hoe u de juiste fysieke en digitale plaatsen voor ontmoeting kan voorzien, hoe u co-creatie experimenten kan stimuleren, etc.

Onze inzichten
Recente nieuwsberichten en downloads

whitepaper

Verslag Ronde Tafel Circulaire Stad

Tijdens de Ronde Tafel “Naar een circulaire stad: hoe maak je er een succes van?” brachten we 60 circulaire pioniers samen rond een digitale tafel.
Download
whitepaper

Naar een circulaire stad in vier stappen

Klaar om een circulaire stad of gemeente te worden en welvaart te genereren zonder dat dit leidt tot meer consumptie van eindige grondstoffen? Deze minigids…
Download
Bekijk alle inzichten

Happy Customers
Recente cases

Bekijk alle cases

Onze experten

Ania Coen
Helen Versluys
Steven Bauwens
Danielle Dewickere
Bram Gekiere
Jonas Vincken
Laura Vanhee

Uw partner voor duurzame resultaten.

Möbius ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van de beste zakelijke oplossingen op strategische momenten. Samen met onze klanten realiseren wij impact en brengen strategie in praktijk.

Wilt u ons leren kennen?