Expertise

Duurzaamheid en de circulaire stad

Dankzij de circulaire economie worden steden niet alleen duurzamer, maar ook veerkrachtiger en economisch aantrekkelijker. De hoge concentratie aan mensen op een relatief kleine oppervlakte maakt steden broeiplaatsen voor innovatie en ondernemerschap. In een stad is ook een vlotte uitwisseling van materiaal- en reststromen, energie en informatie mogelijk. Geen betere proeftuin dan steden om nieuwe circulaire oplossingen uit te testen en op die manier actuele uitdagingen zoals klimaatdruk, (sociale) inclusie, tekort aan grondstoffen en een overschot aan afval het hoofd te bieden.

Wilt u weten wat de circulaire economie u in ecologische en economische zin kan opbrengen als stad of regio?

Wilt u uw circulaire visie vastleggen en vertalen naar concrete doelen en een actieplan?

Wilt u uw voortgang op het vlak van circulaire economie meten en de effecten ervan inzichtelijk maken?

Wilt u dat uw stad een proeftuin wordt voor circulair bouwen?

Wilt u betrokkenheid creëren bij uw werknemers, bij publieke en private spelers en bij de burgers in uw stad?

Wilt u nagaan hoe digitale technologie u kan helpen uw circulaire doelen te realiseren?

Wilt u de stadslogistiek verduurzamen?

Klaar om een circulaire stad of regio te worden, en welvaart en economische veerkracht te genereren voor uw burgers, zonder dat deze waardecreatie leidt tot meer consumptie van eindige grondstoffen?

Circulaire impactanalyse

We inventariseren de kansen voor circulaire economie in uw stad, door middel van (o.a.) een materiaalstroomanalyse. Samen met onze strategische partners VITO en CO2Logic, berekenen we wat de impact is van een circulaire economie in uw regio, zowel economisch (werkgelegenheid, competitiviteit, etc.) als ecologisch (CO2-emissies, etc.).

Circulaire scan & scorekaart

Wij helpen u uw circulaire visie scherp te stellen. Samen zoeken we uit hoe u circulariteit en duurzaamheid kunt stimuleren bij ondernemers, bezoekers en bewoners. Vervolgens vertalen we die circulaire visie naar concrete doelen en een implementatieplan. Ook ontwikkelen we een scorekaart om te meten hoe effectief u bent in de overgang van lineaire naar circulaire modellen.

Data en circulaire oplossingen

Bij de implementatie van circulaire oplossingen is het cruciaal na te denken over welke data nodig zijn, waar die gehaald kan worden en hoe u deze ruwe data omvormt tot informatie die besluitvorming door u en anderen kan ondersteunen. Wij zorgen er samen met u voor dat u de transitie naar een circulaire economie ondersteunt met datagedreven werken.

Tot stand brengen en versterken van samenwerking

Circulaire economie komt er enkel mits samenwerking tussen overheden, ondernemers, inwoners en kennisinstellingen goed verloopt.  Wij helpen u om de samenwerking voor circulaire economie te initiëren en te verbeteren. We kijken naar de structuur voor de samenwerking, de gezamenlijke en individuele belangen en starten met experimenten om te komen tot zichtbare resultaten.

Circulair inkopen

Wij helpen uw inkopers om circulariteit (keuze voor herbruikbare, bio-gebaseerde of biodegradeerbare materialen, een product gebruiken in plaats van het te kopen, producten delen met andere organisaties, etc.) te integreren in het inkoop- en aanbestedingsproces. Wij onderzoeken voor u of er aanpassingen nodig zijn aan de bestaande regels om circulair aankopen mogelijk te maken.

Duurzame transportmiddelen 

Wij analyseren op strategisch niveau hoe u de opkomst van mobiliteitsdiensten en van elektrische transportmiddelen kan benutten om het vervoer van goederen binnen uw stad opnieuw vorm te geven. Denk hierbij aan de optimalisatie en verduurzaming van de ‘last mile’, aan de slimme bundeling van drops, etc.

Onze inzichten
Recente nieuwsberichten en downloads

Bekijk alle inzichten

Onze experten

Helen Versluys
Laura Vanhee

Uw partner voor duurzame resultaten.

Möbius ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van de beste zakelijke oplossingen op strategische momenten. Samen met onze klanten realiseren wij impact en brengen strategie in praktijk.

Wilt u ons leren kennen?