Expertise

Digitale transformatie

Gemeenten hebben goud in handen met alle data waarover ze beschikken. Door allerlei technologische ontwikkelingen groeit de hoeveelheid data exponentieel.. Dit creëert een nieuw perspectief, de positie van de overheid in de maatschappij krijgt een nieuwe betekenis. De toegang tot nieuwe data biedt veel potentie voor de ontwikkeling van kennis en innovatie ten behoeve van beleidsontwikkeling, -uitvoering en –sturing. Anderzijds wordt de uitdaging om de privacy van burgers te beschermen steeds groter.

Hoe ver staat uw organisatie in haar digitale transformatie? 

Bent u benieuwd in het de mate waarin data uw organisatie drijft? Vul dan deze quick scan in en kom erachter hoe datagedreven uw organisatie is.

Hoe zet u data in voor beleidsontwikkeling?

Hoe stimuleert u uw medewerkers om datagedreven te werken?

Hoe creëert u nieuwe inzichten op strategische vraagstukken d.m.v. een datagedreven aanpak? 

Hoe zorgt u ervoor dat u gegevenshuishouding op orde is, en aan de eisen van de omgevingswet kan voldoen?

Hoe zet u een datagedreven/gegevensmanagement team of samenwerking op?

Hoe stelt u een I-visie op?

Waar staat uw organisatie op het gebied van datagedreven Werken en gegevensmanagement?

Wij helpen u om de uitdagingen van een digitale transformatie het hoofd te bieden, en uw organisatie toekomstbestendig te maken.

I-visie en Strategie

De samenleving verandert snel en digitaliseert steeds verder. Innovaties en technologische ontwikkelingen dienen zich voortdurend aan. Dat vraagt om een gemeente die daar slim op inspeelt. Gezamenlijk stellen we de I-visie voor uw gemeente op. Beleid over hoe de gemeente omgaat met informatievoorziening, innovatie en datagebruik.

Datagedreven Werken

Gezamenlijke gaan we aan de slag om integrale vraagstukken in uw organisatie(s) te identificeren en SMART te formuleren. We beslissen welke data geanalyseerd moeten worden om waardevolle inzichten te creëren. We betrekken medewerkers met verschillende disciplines uit de organisatie(s) om de integraliteit van de vraagstukken te waarborgen. Uiteindelijk leveren we de datagedreven inzichten op, in heldere analyses of (real-time) dashboards.

Gegevensmanagement

Om datagedreven te werken starten we met gegevensmanagement. We starten met de unieke Möbius Gegevensmanagement Quick-Scan, bepalen uw ambitie en leveren door een GAP-analyse een concreet implementatieplan op. Gezamenlijk gaan we aan de slag om uw ambitie te realiseren.

Organisatiemodel, rollen & verantwoordelijkheden

Gezamenlijk zetten we het (intergemeentelijk) team datagedreven werken/gegevensmanagement op. We richten een proces in om door middel van data, een strategisch vraagstuk om te zetten in een strategisch inzicht. We leggen nieuwe rollen en verantwoordelijkheden vast, en stimuleren decentralisatie van bevoegdheden zodat medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen. Uiteindelijk trainen we de medewerkers, zodat de duurzaamheid van het nieuwe team gewaarborgd wordt.

 

ICT harmonisatie

We ondersteunen u in het opzetten van een intergemeentelijke samenwerking, waarin we ruimte bieden voor eigenheid. In dat spanningsveld tussen synergievoordelen enerzijds en ruimte voor couleur locale anderzijds zoeken we de naar de balans om informatiemanagement en ICT voor de deelnemende gemeenten optimaal vorm te geven.

 

Dashboarding

We visualiseren de doelstellingen aan de hand van een helder dashboard. We gaan voor een beperkt aantal goed gekozen indicatoren. Gezamenlijk bepalen we wie verantwoordelijk is voor het beheren, analyseren en bespreken van de managementinformatie. Omarm de mogelijkheden van technologie en big data bij uw besluitvorming.

 

Happy Customers
Recente cases

Case
Gemeente Oosterhout

Implementatie gegevensmanagement

Gemeente Oosterhout wil een organisatie zijn 'van de toekomst', die kan omgaan met alle digitale transformaties binnen de overheidssector, en maakte de beslissing om te…
Lees meer
Case
Gemeente Halderberge

De boom in met zaakgericht werken!

Zaakgericht werken is voor de gemeente Halderberge het middel om gezamenlijk naar een optimale dienstverlening te streven. Om dit te realiseren is de ‘Halderbergse Boom’…
Lees meer
Bekijk alle cases

Onze inzichten
Recente nieuwsberichten en downloads

whitepaper

Gegevensmanagement en Datagedreven Werken

In deze whitepaper lichten we toe hoe de vierde industriële revolutie het mogelijk maakt om als overheidsinstantie een datagedreven organisatie te worden. Hierbij gebruiken we…
Download
Insight

Back to the future

Wat hebben gemeenten nou te maken met high-tech ontwikkelingen zoals robotisering, blockchain en artificial intelligence? Digitale ontwikkelingen die, ogenschijnlijk, alleen interessant zijn voor de techneuten…
Lees meer
Bekijk alle inzichten

Onze experten

Marjolein Hendriks
Vincent Broeckaert
Niels Van Gunst
Niek Blokland

Uw partner voor duurzame resultaten.

Möbius ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van de beste zakelijke oplossingen op strategische momenten. Samen met onze klanten realiseren wij impact en brengen strategie in praktijk.

Wilt u ons leren kennen?