Gegevensmanagement en Datagedreven Werken

In deze whitepaper lichten we toe hoe de vierde industriële revolutie het mogelijk maakt om als overheidsinstantie een datagedreven organisatie te worden. Hierbij gebruiken we concrete voorbeelden om de echte voordelen van datagedreven werken bloot te leggen. We brengen ook een belangrijke nuance aan. Om datagedreven te kunnen werken, zal eerst de gegevenshuishouding op orde moeten te zijn, wat wordt bewerkstelligd door gegevensmanagement. We leggen dit uit in de metafoor van een data-pakhuis. Daarnaast lichten we onze unieke aanpak toe, en leggen aan de hand van de 6 gegevensmanagement bouwstenen uit, hoe u de eerste stappen kan zetten naar datagedreven organisatie.

Download whitepaper

Please provide us with your details in order to download this whitepaper for free!