Interim expertise voor de zorgsector

Een organisatie kan soms plotseling nood hebben aan tijdelijke versterking. En dit omwille van een langdurige afwezigheid, een tijdelijke overbrugging, een project waarvoor specifieke kennis / expertise vereist is, een crisis of wanneer de normale personeels- en managementomkadering de uitdagingen niet allemaal kunnen opvangen.
Bij Möbius zijn we er van overtuigd dat interim expertise een waardevolle oplossing kan zijn om de continuïteit van de dagelijkse werking binnen een organisatie te waarborgen en de expertise te versterken.
Interim expertise gaat verder dan interim management. Het omvat een pakket van expertise dat in functie van noodzaak kan worden ingezet.

Download Brochure Interim management HEALTH