Project management op maat bij W&Z

Van de zowat 41.000 kilometer waterwegen in Europa ligt er een duizendtal in Vlaanderen. Daarmee beschikt Vlaanderen over één van de meest uitgebreide en dichte waterwegennetten van de wereld. Een belangrijke economische, recreatieve en landschappelijke troef die Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) optimaal wil uitspelen. Om haar projectwerking op lange termijn te optimaliseren werkte W&Z samen met Möbius.