Redesign van frontoffice-organisatie bij SPMT-ARISTA

De Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk SPMT en ARISTA hebben besloten om hun organisaties te fuseren met als doel een belangrijke speler op de Belgische markt te worden. In die optiek is een reorganisatie van de frontoffice-activiteiten absoluut noodzakelijk. Enerzijds moet de fusie op het terrein zelf op alle niveaus worden doorgetrokken. De harmonisatie van de processen en van de organisatie zelf moet de klant ten goede komen. Anderzijds vereisen veranderingen die voortvloeien uit de evolutie van de wetgeving een grondige herziening van de dienstverlening aan de klanten.