Whitepaper Zaakgericht werken

Zaakgericht Werken succesvol implementeren blijft een grote uitdaging voor veel organisaties in de publieke sector. Waarom is het nu zo lastig? En wat is dan echt de sleutel tot succes? We helpen u graag! Vraag aan tien verschillende overheidsmedewerkers wat Zaakgericht Werken is en je krijgt tien verschillende antwoorden. Zaakgericht Werken gaat voor Möbius veel verder dan enkel de implementatie van een zaaksysteem. Het is een complex verandertraject, waarbij het gedrag van medewerkers bepalend is voor succes en duurzaamheid. Maar hoe doe je dit nu? Om hier een antwoord op te geven hebben we het Zaakgericht Werken Maturiteitsmodel ontwikkeld op basis van onze ervaring en recent uitgevoerd onderzoek.

Download whitepaper

Please provide us with your details in order to download this whitepaper for free!