Evenementen

Omdat we niet graag stilzitten

Volgende evenement

warehouse magazijnbeheer
27.04.2021 — Online

Dicht bij de burger staan, daar streven lokale besturen naar. Om dit te kunnen waarmaken, hebben ze vaak gedeconcentreerde magazijnen op het terrein. Maar die nemen dan weer waardevolle woon- en leefruimte in binnen onze steden en gemeenten. Staat u stil bij wat gestockeerd is en op welke manier?…