Conferentie ‘Reorganisatie Eerstelijnszorg Vlaanderen’

Toelichting visie op de reorganisatie van de eerstelijnszorg.

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. De zesde staatshervorming creëert hierbij het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in dit veranderingstraject, zowel voor de burger als de zorgaanbieder.

Aan de hand van zes werkgroepen die Möbius begeleidde werd de visie op de reorganisatie van de eerstelijnszorg voorbereid. Op de Conferentie Eerstelijnszorg zal deze ontwikkelde visie nader toegelicht worden, alsook zal er een innovatiemarkt aanwezig zijn om vernieuwende concepten te demonstreren.