Prepare for growth!

24.04.2017
Webinar

Jaren na de recessie in Europa wijzen recente macro-economische cijfers en trends opnieuw in de richting van economische groei. Uit ervaring met onze klanten hebben we gemerkt dat enkel die ondernemingen die tijdig anticiperen op groei, de vruchten ervan kunnen plukken. Nu, na jaren van consolidatie en kostenverlaging, zijn organisaties meer uitgedaagd om zich goed voor te bereiden op wat komen zal. Ze moeten overwegen om de huidige operaties te veranderen om productiegroei en opslag en transport van deze productie mogelijk te maken.
Voorbereiding op groei vereist vaak een combinatie van analytische methodes, kennis van zaken en een strategische visie. In deze webinar (voertaal: Engels) zullen wij u aan de hand van praktijkvoorbeelden aantonen hoe organisaties hun productie kunnen optimaliseren, capaciteitsuitbreidingen kunnen simuleren en planningsystemen kunnen verbeteren, terwijl hier een solide business case omheen gebouwd wordt.
Daarnaast zal Petra Patyn uitleggen hoe Möbius Friesland Campina heeft geholpen om te anticiperen op groei van productie volume, terwijl de alle transportkosten werden geoptimaliseerd.
Bent u benieuwd hoe u de vruchten kan plukken van economische groei?Schrijf dan zeker in voor deze webinar!