Strategie en sturing in de publieke sector

Wat is een prestatiemeetsysteem? Hoe kan ik dagdagelijks sturen op strategie? Hoe zet ik mijn beleid in actie? Hoe doen we effectmeting en wat is ‘causale ruis op mijn outcome-indicatoren’? Waarom verstaan we hier allemaal iets anders onder en spreken we soms een andere taal? Wat is een paradigmashift en wat kan deze voor mij en mijn organisatie betekenen? Wat is de rol van de overheidsmanager in dit alles?

Houden deze vragen u ook wakker? Of wisselt u graag eens van gedachten over hoe u uw beleid, strategie, organisatie en opvolging op de meest optimale manier vormgeeft? Dit thema is bovendien brandend actueel met de naderende legislatuurwissels!

Samen met Prof. Dr. Nathalie Vallet van Universiteit Antwerpen en Prof. Dr. Ir. Hendrik Vanmaele, CEO van Möbius nodigen wij u graag uit om hierover van gedachten te wisselen en geïnspireerd te raken. We bekijken zo het onderwerp zowel door de academische bril als vanuit de dagelijkse praktijk.

Doelgroep : Iedereen die werkzaam is in de publieke sector en interesse heeft in dit onderwerp is van harte welkom op deze lunch & learn.

Programma

12.00Walking lunch
13.15Verwelkoming door Prof. Dr. Ir. Hendrik Vanmaele, CEO Möbius
13.30Strategie en sturing getoetst aan praktijkvoorbeelden door Steven Bauwens, Publiek Sector Expert Möbius
14.30Prof. Dr. Nathalie Vallet (Universiteit Antwerpen) geeft haar academische reflectie aangevuld met ervaringen uit het werkveld.
15.30Interactieve werkvorm
16.00Netwerking receptie
17.00Einde
Schrijf nu in