Betekenis geven aan data

Ervaringen en succesfactoren van gegevensmanagement

Door de mondiale digitalisering en robotisering, vindt er een exponentiële groei van data plaats. Zo ook in het publieke domein. Denk hierbij aan verzamelde data uit basis- en kernregistraties, procesinformatie uit systemen of data dat onttrokken wordt uit ‘slimme apparaten.’ Dit biedt perspectief, de positie van de gemeente in de maatschappij krijgt een nieuwe betekenis. De toegang tot nieuwe data heeft enorme potentie voor de ontwikkeling van kennis en innovatie  ten behoeve van beleidsontwikkeling, -uitvoering en –sturing. Anderzijds wordt de uitdaging hoe de privacy van burgers beschermd kan worden steeds groter.

Gezamenlijk gaan we hier mee aan de slag: Hoe richt ik mijn gegevenshuishouding in om een duurzame en positieve impact op de maatschappij te maken? Dit doen we op donderdag 29/11/2018 van 10.00 tot 13.30 in het gemeentehuis van Oosterhout (Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout).

Wij kijken uit naar uw komst!

[component_schedule class=”tailor-5bd1773e9760f”][/component_schedule]

Missie en doelgroep

Deze eerste editie van de Kennisdeling Brabantse Gemeenten focust zich op het belang van het inrichten van een goede gegevenshuishouding, om als gemeente een duurzame en positieve impact op de maatschappij te realiseren. De inhoud van vervolgbijeenkomsten, beslissen we graag met de deelnemers, zodat deze Brabantse kennisdeling echt aansluit op jullie uitdagingen.

Het event is gratis. Wel vragen we ons op de hoogte te brengen indien u door onvoorziene omstandigheden toch niet kunt aanwezig zijn.

Contact

Mocht u praktische vragen hebben over deze meet-up kunt u terecht bij Marjolein Hendriks via Marjolein.Hendriks@mobius.eu of +31 6 11 29 08 04.

Programma

09.30Inloop