RONDE TAFEL Naar een circulaire stad: hoe maak je er een succes van?

Op 8 juni in de voormiddag organiseren Möbius en VITO, met medewerking van VVSG en Vlaanderen Circulair, de Ronde Tafel “Naar een circulaire stad: hoe maak je er een succes van?” Een duurzame stad met een sterk klimaatbeleid kan niet zonder een uitgesproken circulaire strategie. De uitdaging is groot, maar er zijn veel mogelijkheden.

Wat kan ik verwachten?

Tijdens de Ronde Tafel “Naar een circulaire stad: hoe maak je er een succes van?” kijken we wat er nu gebeurt en kan, alsook wat er nodig is om initiatieven een stap verder te brengen en slimme verbindingen tussen kringlopen en mensen te leggen.

Het programma start met inspirerende sprekers die hun visie op en ervaringen met de circulaire stad delen. Vervolgens kan je in een kleinere groep rond een thema dat je het sterkst interesseert, ervaringen uitwisselen. Hierbij komen  getuigenissen van doeners op het terrein aan bod, o.a. hoe circulair ondernemerschap versnellen, hoe een stedelijke circulaire strategie uitrollen, hoe draagvlak creëren, hoe geld vinden voor circulaire projecten, etc. We sluiten samen af met een lokale lunch.

 

Gezien het grote enthousiasme, is deze Ronde Tafel “Naar een circulaire stad: hoe maak je er een succes van?” helaas volzet.

Stuur gerust een mail naar danielle.dewickere@mobius.eu indien we je een plezier kunnen doen met het verslag.

 

Voor wie?

Ben je een politiek verantwoordelijke of een beleidsmedewerker die actief de transitie naar een circulaire economie in jouw stad mee helpt realiseren? Of hebben jullie de ambitie om dit in de toekomst te doen? Voel je dat je hierbij omkadering of inspiratie kan gebruiken? Of kan je net ervaringen rond hefbomen en barrières delen? Dan is deze Ronde Tafel iets voor jou.

Schrijf je als circulaire stadspionier in voor dit gratis netwerkevenement en bereid je voor op een energieboost dankzij de contacten met gelijkgezinden! Ook kunnen nieuwe ideeën rijpen en willen we met de Ronde Tafel de aanzet geven voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Praktisch

De Ronde Tafel gaat door in de oude stadsbibliotheek in Mechelen (Moenstraat 20), een leegstaand pand waar de stad zowel creatievelingen, als startende ondernemers en sociale en burgerorganisaties aan het werk laat. Binnen twee jaar wordt hier een woonsite gerealiseerd gebouwd volgens circulaire principes. Met dit pilootproject engageert stad Mechelen zich dan ook binnen de Green Deal Circulair Bouwen.

We volgen de maatregelen rond het Covid-19 virus op de voet. Indien een fysieke bijeenkomst op 8 juni niet aangewezen blijkt, zal de Ronde Tafel op digitale wijze doorgaan op hetzelfde moment. In dit geval kan het programma lichtjes wijzigen, al verzekeren we  maximale interactie dankzij handige online tools.

Heb je belangstelling om er bij te zijn? Noteer dan de voormiddag van 8 juni in je agenda en schrijf je snel in via het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina. We houden het aantal deelnemers namelijk beperkt om een maximale interactie mogelijk te maken.

 

Gezien het grote enthousiasme, is deze Ronde Tafel “Naar een circulaire stad: hoe maak je er een succes van?” helaas volzet.

Stuur gerust een mail naar danielle.dewickere@mobius.eu indien we je een plezier kunnen doen met het verslag.

 

Achtergrond

De recente Green Deal waarmee de Europese Commissie Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent wil maken, (virtuele) klimaatbetogingen, … Meer en meer groeit het bewustzijn dat klimaatactie dringend nodig is.

Steeds vaker willen ook Belgische steden en gemeenten de oorzaken van klimaatverandering aanpakken, wat we alleen maar toejuichen! Met 484 ondertekenaars is België één van de kampioenen van het ‘Burgemeestersconvenant’. Ondertekenaars engageren zich ertoe om tegen 2030 hun CO2-uitstoot met minstens 40% te verlagen.

Op welke manier zie jij voor jouw stad zo’n reductie als haalbaar?

Experts wijzen ons erop dat een shift in mobiliteit en een focus op minder en ander energieverbruik zoals zonne- en windenergie niet voldoende zullen zijn. De helft van de broeikasgasemissies komt van hoe we producten maken en gebruiken, en hoe we voedsel produceren. Een CO2-neutrale economie vereist daarom een circulaire economie: een economie waarin we minder grondstoffen verbruiken, producten en productonderdelen hergebruiken en de materialen uit afgedankte producten recycleren.

Lokale besturen die een beleid voeren dat inzet op een circulaire economie pakken de klimaatdruk aan én werken tegelijkertijd aan inclusie en lokale tewerkstelling. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie gebeurt echter stap voor stap. Tijdens deze Ronde Tafel Circulaire Stad wisselen we ervaringen en tips uit over de stappen die je als lokaal bestuur kan zetten.

‘Pretopia, en de circulaire stad’ door Stefaan Vandist

In ‘Pretopia, en de circulaire stad’ onderzoekt Stefaan Vandist enkele stoutmoedige en hoopvolle strategieën rond circulaire economie. Hij stoffeert ze met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland en legt dwarsverbanden bloot met trends in logistiek, energie, digitalisering, veranderend consumentengedrag en stadsontwikkeling. Hij neemt ons mee naar de meest spannende plaatsen waar aan de toekomst gebouwd wordt en voorziet een take-away met strategisch advies rond innovatie, marketing en communicatie.

Strategie gemeente Leiden

In gemeente Leiden is onlangs de nieuwe strategie voor circulaire economie vastgesteld voor de jaren 2020-2023. Frouke Pieters, opgavemanager Circulaire Economie, vertelt hoe de brede uitdaging is vervat in drie thema’s en een brede samenwerking, en hoe de gemeente vanuit haar eigen rol bedrijven kan prikkelen om mee te bewegen in de transitie naar een circulaire economie.

 

Gezien het grote enthousiasme, is deze Ronde Tafel “Naar een circulaire stad: hoe maak je er een succes van?” helaas volzet.

Stuur gerust een mail naar danielle.dewickere@mobius.eu indien we je een plezier kunnen doen met het verslag.

 

In samenwerking met:

 

Programma

ONTBIJTSESSIE