Voka Health Community: ‘kwaliteitsprikkels in de zorg’

De eerste pay for quality (P4Q) plannen die zijn uitgeschreven voor de Belgische ziekenhuizen, zijn een eerste stap binnen een ruimere responsabilisering in functie van meerwaarde.

België behoort tot de middenmoot in kwaliteit en efficiëntie van de zorg. Heel wat burgers ontvangen zorg met onvoldoende meerwaarde. Het betreft zorg waarvan de meerwaarde niet bewezen is, verstrekkingen waarbij de nadelen de voordelen overtreffen, of handelingen waarbij de voordelen niet in verhouding staan tot de kosten.

De eerste pay for quality (P4Q) plannen die zijn uitgeschreven voor de Belgische ziekenhuizen, zijn een eerste stap binnen een ruimere responsabilisering in functie van meerwaarde. Welke bijsturingen zijn er nodig? Hoe reageert de zorgsector? En hoe vertalen we responsabilisering doorheen alle subsectoren van de zorg?

Lieven Annemans (UGent) en Wim Robberecht (UZ Leuven) belichten het concept P4Q vanuit meerdere invalshoeken.

  • Lieven Annemans (UGent) vertelt over de opzet en resultaten van zijn studie naar een cappuccino-model voor de Vlaamse sector. Daarnaast gaat hij ook dieper in op het concept ‘Value based contracting’.
  • Wim Robberecht (UZ Leuven) vertelt over P4Q vanuit zijn visie en ervaring als CEO van een universitair ziekenhuis.


Möbius is gastheer van deze VOKA kennissessie.

Deze activiteit is enkel toegankelijk voor leden van Voka Health Community. Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht (via onderstaande link).