Zomersessie Datagedreven overheid

Inspiratiesessie om de kennisdeling rondom gegevensmanagement en datagedreven werken te stimuleren

Wederom organiseert Möbius een inspiratiesessie rondom Datagedreven Werken en Gegevensmanagement:

  • We bespreken de resultaten van de Möbius Quickscan: Datagedreven Werken
  • We discussiëren over hoe een organisatie succesvol gegevensmanagement implementeert
  • We bespreken hoe een publieke organisatie start met datagedreven pilotprojecten
  • We leren hoe Gegevensmanagement op een duurzame manier verankerd wordt

We delen kennis en ervaringen, en behandelen casussen afkomstig uit de publieke sector

Aan de slag met gegevensmanagement?

Bij Möbius gebruiken we 6 bouwstenen om inzichtelijk te maken waar uw organisatie staat op het gebied van gegevensmanagement.

Wat is jouw ambitie?

Vanuit welke intentie start uw organisatie met gegevensmanagement? Wilt u aan de wettelijke verplichtingen van de omgevingswet voldoen, of wilt u de eerste stappen zetten naar een datagedreven organisatie?

Tijdens de zomersessie voeren we een MINI-Quickscan met u uit om u een beeld te geven over de huidige situatie van uw organisatie m.b.t. gegevensmanagement, en welke ambities uw organisatie heeft rondom datagedreven werken.

[component_schedule class=”tailor-5d3ec25e2308f”][/component_schedule]

Doelgroep

Iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in het thema Datagedreven Werken. De volgende functies behoren tot de doelgroep: afdelingshoofd/manager, gemeentesecretaris, programmamanager, projectleider, adviseur I&A, informatiemanager, teamleider informatiemanagement of een vergelijkbare functie is van harte welkom op deze bijeenkomst.

Het event is gratis. Wel vragen we ons op de hoogte te brengen indien u door onvoorziene omstandigheden toch niet kunt aanwezig zijn.

Datum en locatie

Dinsdag 27 augustus van 16.00 -19.00 bij de Newday Offices Rotterdam, Marten Meesweg 8, 3068 AV Rotterdam.

Contact

Mocht u praktische vragen hebben over deze meetup kunt u terecht bij Marjolein Hendriks via Marjolein.Hendriks@mobius.eu of +31 6 11 29 08 04

Programma

16.00Inloop met broodjesdiner