Onze expertise in Proces en Organisatie

Een veilige en gezonde werkomgeving creëert een werkcontext waarin elke medewerker wordt gestimuleerd om te streven naar uitmuntendheid.

Uitmunten in bedrijfsvoering gaat over een niet aflatend streven van de overheidsorganisatie naar maximale toegevoegde waarde voor zowel de klant, de medewerker als de organisatie zelf. Kwaliteitsvolle producten en diensten komen tot stand op een performante, (kosten)efficiënte en effectieve manier. Inzetten op continu verbeteren zorgt ervoor dat elke medewerker geëngageerd en gemotiveerd wordt om de visie en strategie van de organisatie mee te ondersteunen. Een veilige en gezonde werkomgeving creëert een werkcontext waarin elke medewerker wordt gestimuleerd om te streven naar uitmuntendheid. Elke dag opnieuw.

Is jouw organisatie bezig met een van de volgende uitdagende vraagstellingen?

 • Werkt jouw organisatie procesgebaseerd? 
 • Wens je jouw visie en strategie om te zetten in een future-prooforganisatiemodel? 
 • Zijn jouw processen optimaal afgestemd op de behoeften van jouw klanten en hun ervaringen? 
 • Worden de beschikbare middelen efficiënten duurzaam aangewend? 
 • Heb je de bedrijfsrisico’s in kaart gebracht, en weet je op welke manier hiermee om te gaan? 
 • Heerst er in jouw organisatie een positieve cultuur van continu verbeteren? 

Laten we kennis maken.

Getuigenissen over onze expertise in Proces en Organisatie

Wij helpen u om de efficiëntie en effectiviteit van jouw werking gericht te verhogen, in een cultuur van continu verbeteren.

Procesmanagement

Organisatiestructuur

Continu verbeteren

Project-, programma- en portfoliomanagement

Personeels(behoefte)planning

Werkdrukmeting

Duurzaam gebruik van middelen

Dashboarding

Risicoanalyse

Procesmanagement

Procesbeheer en procesdenken integreren in uw organisatie als basis voor elke verandering.

 • Introduceer procesdenken;
 • Breng de procesarchitectuur in kaart. En koppel de businessarchitectuur aan de ICT-architectuur;
 • Analyseer en optimaliseer de processen. Detecteer knelpunten, zoek naar de hoofdoorzaken en los ze op. 
 • Voer SWOT-analyses uit;
 • Blijf op het juiste detailniveau (van hoofdproces over activiteitenblok tot procedure);
 • Breng customer journeys in kaart;
 • Voer benchmarks uit of stel business cases op. 

Lees meer over onze ervaring: 

Organisatiestructuur

Op zoek gaan naar de geschikte organisatievorm die de doelstellingen van uw organisatie helpen realiseren.

 • Vertaal de visie en strategie naar een future-proof organisatiemodel;
 • Zorg voor een eenvoudige en wendbare organisatiestructuur en stel de klant centraal;
 • Geef autonomie aan teams en zorg voor duidelijke rollen en verantwoordelijkheden;
 • Omarm de principes van een Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO).

Lees meer over onze visie hierover:

Continu verbeteren

Altijd op zoek gaan naar een andere, eenvoudigere of nieuwe manier en daarin excelleren. 

 • Introduceer Lean management principes in de organisatie;
 • Creëer wendbare leanteams die hands-on de werking in de organisatie verbeteren, project per project, actie per actie;
 • Laat het leanvirus zich verspreiden als een olievlek. Streef naar een cultuur van continu verbeteren.

Lees meer over onze visie hierover:

Project, programma en portfoliomanagement

Zorgen voor de juiste sturing om met succes projecten of portfolio’s van projecten te realiseren.

 • Zorg voor een methodologische aanpak en end-to-end ondersteuning van complexe multidisciplinaire verandertrajecten. 
 • Ondersteun verbeterinitiatieven met gepaste methodieken en frameworks en stimuleer innovatie. 
 • Behoud het overzicht over de projecten en programma’s;
 • Zet een omgeving voor project-, programma- en portfoliomanagement op; 
 • Introduceer tools, technieken en methodieken en zorg voor heldere rollen en verantwoordelijkheden.

Bekijk de video over project management op maat bij W&Z

Personeels(behoefte)planning

In een bepaalde tijdshorizon objectief nadenken over de behoefte aan personeel die de sleutel is in het behalen van de organisatiedoelstellingen.  

 • Optimaliseer de personeelsinzet door middel van een geavanceerde capaciteitsplanning;
 • Werk een procesgebaseerd personeelsbehoeftenplan uit;
 • Voer werklastmetingen gericht uit in functie van procesoptimalisatie; 
 • Pak alle workforcemanagementprocessen methodologisch aan: van forecasting, over staffing, planning, scheduling en intraday management tot rapportering;
 • Selecteer de juiste tools op maat van jouw organisatie.

Werkdrukmeting

Spanningen op vlak van werkdruk en werklast objectiveren en daarover in dialoog gaan met de medewerkers. 

 • Vermijd emotionele en maatschappelijke kosten van zowel burn-outs als bore-outs. Breng naast de objectieve werklast ook de subjectieve werkdruk in kaart. Bevraag de medewerkers regelmatig hierover op een empathische en laagdrempelige manier;
 • Breng de oorzaken van een hoge of lage werkdruk in kaart, en zorg voor de nodige acties;
 • Streef naar een optimaal evenwicht tussen werklast en werkdruk.

Duurzaam gebruik van middelen

Het hergebruik van materialen en circulariteit is meer dan ooit belangrijk in het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

 • Zorg voor een efficiënte inzet van materialen, voertuigen en andere materiële middelen;
 • Analyseer en optimaliseer de voorraden. Breng de belangrijkste materiaalstromen in kaart en optimaliseer ze; 
 • Werk verspilling weg. Maak duurzame keuzes en ontwikkel een plan voor de lange termijn.

Dashboarding

Visueel te communiceren over de organisatiedoelstellingen.  

 • Visualiseer de doelstellingen aan de hand van een helder dashboard. Ga voor een beperkt aantal goed gekozen indicatoren; 
 • Bepaal wie verantwoordelijk is voor het beheren, analyseren en bespreken van de managementinformatie;
 • Ondersteun projectadministratie –en opvolging aan de hand van een helder dashboard.
 • Omarm de mogelijkheden van technologie en big data bij de besluitvorming.

Risicoanalyse

Proactief omgaan met risico’s en daarvoor het geschikte kader creëren. 

 • Breng de risico’s in kaart en deel ze op in categorieën. Vertrek vanuit een pragmatische procesbeschrijving;
 • Beoordeel de risico’s volgens impact en waarschijnlijkheid; 
 • Zorg voor de nodige beheersmaatregelen en werk een implementatieplan uit.
Steven Bauwens
Laura Vanhee
Jonas Vincken