Persoonlijke Ontwikkeling

Succesvolle organisaties verhogen stelselmatig de autonomie van hun medewerkers. Persoonlijk leiderschap is een noodzakelijke voorwaarde.

Het goede nieuws is dat je jouw leiderschap kan ontwikkelen. Het slechte nieuws is dat dit niet lukt via een traditionele aanpak.

Trüvius beschikt over een netwerk van gecertificeerde coaches en trainers die samen met haar klanten krachtige ontwikkelingstrajecten en -interventies gestalte geven.

Alles begint bij het individu

Onze visie

1. Focus op het stimuleren van het eigenaarschap van het eigen ontwikkelingsproject.

2. Aanpak in functie van de realisatie van de ontwikkeldoelen en bijsturing waar nodig.

3. Leercontext waarbij werkplekleren centraal staat.

4. Trajecten die rekening houden met het relationele aspect van
leiderschapsvaardigheden en, waar zinvol, persoonlijke ontwikkeling
ook benaderen vanuit een teamperspectief.

Onze diensten

Coachingtrajecten

Onze coaches werken volgens de standaarden zoals gedefinieerd door het ICF (International Coach Federation).

Ontwikkelingstrajecten

Wanneer we met een team of groep mensen aan de slag kunnen gaan om de leiderschapsvaardigheden verder aan te scherpen, maken we een traject op maat.

De lerende organisatie

Vanuit onze ervaring zijn we een waardevol klankbord en gaan we mee aan de tekentafel staan om het lerend vermogen van uw organisatie verder aan te scherpen.