Capaciteitsmanagement

Bedcapaciteit optimaliseren

De capaciteit van bedden, personeel en andere schaarse ziekenhuisinfrastructuur (OK, poli, CSA, spoed) vragen gezien de schaarste op de arbeidsmarkt, de nakende netwerksamenwerkingen en de stijging van de verwachtingen van de patiënt, meer dan ooit inzicht in de huidige situatie.

Möbius introduceert geïntegreerde capaciteitsplanning zodat capaciteit 

doorheen de ganse zorgketen geoptimaliseerd wordt.

Onze oplossingen

Door data te analyseren, te simuleren en te optimaliseren stemmen we de consultatieplanning, de operatieplanning, de beddenplanning en de personeelsplanning optimaal op elkaar af, zodat de bestaande capaciteit optimaal wordt benut. De mogelijkheid tot het simuleren van scenario’s, zorgt ervoor dat er snel geschakeld kan worden indien nodig zodat de personeelsinzet afgestemd is op de behoeften.

Klik hier om meer te lezen over onze visie op capaciteitsmanagement.

waiting room

Polikliniek

Möbius ondersteunt bij het bepalen van de noodzakelijke capaciteit. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de huidige behoeften en de voorspelde noden in de toekomst, maar ook met de financiële impact van huidige manier van werken. De aansturingsstructuur wordt afgestemd op de personeelsorganisatie, de behandelkamers worden efficiënt ingezet, de wachttijden worden tot een minimum gereduceerd, en er kan snel geschakeld worden bij veranderingen om zo de mogelijks negatieve impact op de werking te minimaliseren.

We ontwikkelden een tool om de bezetting in de polikliniek op te volgen.

Performance

Beddenhuis

Möbius ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht in de huidige bedbezetting en de benodige capaciteit in de toekomst door middel van scenario-analyses. De gemiddelde ligduur wordt geoptimaliseerd en gestabiliseerd met behoud van de kwaliteit en patiëntentevredenheid zodat de voorspelbaarheid van de beddenbehoeften verhoogt. Danzij het verbeteren van samenwerking tussen afdelingen of dankzij kleine ingrepen zoals het implementeren van een ontslag- en of opnamelounge, wordt het ontslag- en opnamemanagement verbeterd.

We ontwikkelden een tool om de bezetting in het beddenhuis op te volgen.

monitor

Operatiekwartier

Möbius optimaliseert de huidige OK-werking door vijf factoren te evalueren: de aansturing, de bezetting, de personeelsinzet, de materialenstromen en de ervaring van de patient.  Rekening houdende met de strategie van het ziekenhuis en de capaciteit van de poli, de PAAZ en het beddenhuis, wordt de OK-capaciteit bijgestuurd zodat uw OK’s efficiënt worden gebruikt en wachtlijsten weggewerkt kunnen worden.

We ontwikkelden een tool om de bezetting in het operatiekwartier op te volgen en te benchmarken.

We ontwikkelden een tool om de impact van de uitgestelde ingrepen op de OK-planning en het beddenhuis te simuleren.

Spoedgevallen

Möbius optimaliseert de werking van de spoedgevallen door de organisatie van de dienst via verschillende invalshoeken te benaderen. Aan de hand van een tool worden 8 assen in kaart gebracht die de performantie van de spoedgevallendienst beïnvloeden. Met het oog op het verbeteren van de patiëntenflow, de patiëntveiligheid en de patiënttevredenheid worden aanbevelingen gemaakt op verschillende niveaus (samenwerking met stakeholders, bijsturing van processen, opleiding van medewerkers, governance structuur, …).

We ontwikkelden een tool om de werking van de spoeddienst te evalueren.

Personeel

Möbius ondersteunt bij het beheersbaar maken van de werkdruk door de personeelsbezetting af te stemmen op de behoeften. De huidige personeelsinzet wordt geanalyseerd en geoptimaliseerd, rekening houdende met de visie op samenwerking tussen afdelingen zodat piekmomenten beter worden opgevangen en flexibiliteit kan worden ingebouwd.

Daarnaast zetten we in op het verbeteren van de draagkracht van de medewerkers door snel, gericht en periodiek inzicht te verkrijgen in de tevredenheid van de medewerkers. We voorzien ook coaching rond leiderschap op de werkvloer.

We ontwikkelden een tool om inzicht te verkrijgen in de ervaring van de medewerkers én de patiënten.

Contacteer onze experten

Mathieu Dierick
Sarah Misplon
Sarah Misplon
Benjamin Lelubre
Benjamin Lelubre
Peter Willen
Esther Chevalier
Tessa De Backer
Siel van Renterghem
Siel Van Renterghem
Désirée Vandenberghe
Désirée Vandenberghe
Melanie Sioen
Melanie Sioen

We hebben een tool ontwikkeld om de kosten en opbrengsten per zorgpad te evalueren.

We hebben ook ervaring met het optimaliseren van de zorglogistiek en ondersteunende processen.