Simuleer de impact van covid-19 op uw ok-capaciteit

Onze experten bouwden een simulatiemodel dat ziekenhuizen toelaat hun aanpak na Covid-19 af te toetsen.

Covid-19 zet ziekenhuizen op alle niveaus onder druk. Zorgverleners geven het beste van zichzelf, werken de klok rond en stellen hun vakantie uit. Voorraden slinken en de vraag naar specifiek (beschermend) materiaal is groot. Daarnaast besliste de overheid om vanaf zaterdag 14 maart 2020 alle niet-dringende ingrepen, consultaties, bloedafnames en ziekenhuisopnames uit te stellen.  

Ziekenhuizen herorganiseerden zich om de covid– en de niet–covid-patiënten gescheiden te houden. De investeringen en kosten die hiermee gepaard gingen waren niet voorzien. Tegelijkertijd worden ziekenhuizen geconfronteerd met een daling van de inkomsten ten opzichte van een normale werking.  

Voorbereiden op de 2de golf  

Om de 2de golf van klassieke- en uitgestelde opnames op te vangen zullen ziekenhuizen en artseninzicht dienen te krijgen op de impact van de uitgestelde ingrepen. Tegelijkertijd zullen ze moeten bepalen hoe de beschikbare capaciteit van het operatiekwartier (OK) (en bijgevolg bed–en policapaciteit) het best zullen inzetten na de coronacrisis. Daarom heeft Möbius een demotool gemaakt die de impact van uitgestelde ingrepen op macroniveau weergeeft en toelaat om verschillende scenario’s te simuleren.

Model capaciteitssimulatie van het OK na Covid-19 

Op basis van expertise uit eerdere projecten, KCE–studies en demografische gegevens hebben we een model opgebouwd dat minimale input vereist van de ziekenhuizen, maar maximale inzichten teruggeeft.  

Ga nu van start. Vul het formulier in en krijg de link naar het model toegestuurd. 

Waarom capaciteitsplanning in het OK na COVID-19

Zorg voor uw patiënten

Onderbouwde toewijzing van OK-capaciteit zorgt voor een snellere zorg naar de patiënt toe.

Zorg voor uw personeel

De (OK-)verpleegkundigen hebben zich hard ingezet tijdens de crisis. Het is belangrijk om helder naar hen te communiceren wat er verwacht wordt de komende maanden.

Zorg voor uw artsen

Er bestaat vandaag een grote solidariteit. We hadden geen wachtlijsten en die zullen er nu wel komen. Wat is uw visie als ziekenhuis hierop? Ga samen met de artsen op zoek naar antwoorden.

Visie vormen

Als directie is het belangrijk om duidelijke richtlijnen op te stellen voor de terugkeer naar de gekende manier van werken.

Financiële gezondheid ziekenhuis

Denk na over uw inkomsten om uw verdere werking te garanderen.

Introductie model

Data input voor het model: 

 1. Vul de uitgestelde ingrepen in voor de maanden maart, april en mei 2020 in. Doe dit enkel voor de specialismen waarvoor u wilt simuleren.  (U kunt zich hiervoor baseren op cijfers van dezelfde maanden uit 2019
 2. Vul per specialisme uw wekelijkse OK–zaaltijd in .(bijvoorbeeld: voor alle orthopedisten samen is onze gezamenlijke zaaltijd per week gemiddeld 12u

Functies van het model:  

 1. Ga na hoe lang de doorlooptijd (uitgedrukt in maanden) is om uitgestelde ingrepen weg te werken 
 2. Ga na welk effect een (tijdelijke) capaciteitsuitbreiding van het OK zal hebben op deze doorlooptijd (Bijvoorbeeld: de directie beslist om het operatiekwartier vroeger te openen of later te sluiten) 
 3. Ga na welk effect een herverdeling van zaaltijd tussen specialismen onderling heeft op de doorlooptijd (Bijvoorbeeld: omdat het specialisme ‘Orthopedie’ de hoogste achterstand en langste doorlooptijd heeft, wijst men orthopedie tijdelijk 10% meer zaaltijd toe. Let op, deze 10% extra zaaltijd zal bij andere specialismen moeten gecompenseerd worden)  
 4. Ga na welke ingrepen u in de eerste maand (met de beschikbare zaaltijd als restrictie) het beste uitvoert om: 
  1. Scenario 1: De achterstand maximaal weg te werken 
  2. Scenario 2: Het aantal ligdagen te minimaliseren 
  3. Scenario 3: De ingrepen aangeduid als prioritair maximaal voorrang te geven

Contacteer ons om uw resultaten samen scherper te krijgen!

Cynthia Hadinoto