Expertise

Netwerk vormen

Maatschappelijke opgaven houden geen rekening met gemeentegrenzen. De opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, klimaat, veiligheid, arbeid en zorg vragen om een gezamenlijke inspanning van vele partijen. Ook zoeken gemeenten de samenwerking met andere gemeenten steeds vaker op in hun bedrijfsvoering. Soms strak georganiseerd, soms vrij informeel en ad-hoc. Soms op strategisch niveau en soms heel praktisch van aard. Hoe dan ook is samenwerking ingewikkeld, doelen en belangen overlappen elkaar deels maar ook deels niet.

Wat is onze gezamenlijke ambitie en hoe krijgen we scherp waar het ons echt gezamenlijk om te doen is?

Welke maatschappelijk partners moeten opgezocht worden in de samenwerking?

Welke positie heeft de gemeente: initiatiefnemer met meer eigenaarschap en invloed op de samenwerking of vooral deelnemer waardoor eigenaarschap gedeeld is maar de invloed beperkt wordt?

Welke organisatievorm past bij de samenwerking en hoe brengen we die tot stand?

Hoe monitoren we de samenwerking en sturen we bij zodat de doelen behaald worden?

Hoe gaan we om met belangentegenstellingen tussen verschillende partijen?

De overheid kan niet zonder samenwerken, wij helpen bij het opzetten, monitoren en verbeteren van de samenwerking.

Samenwerkingsvisie

We helpen u om met de maatschappelijk partners scherp te krijgen welke opgaven er liggen wat de belangrijkste ambitie is en wat dat vraagt van de samenwerking. Dit verwerken we in een, liefst visuele, samenwerkingsvisie die houvast en richting geeft bij de uitvoering van de samenwerking.

Organiseren van de samenwerking 

Welke organisatie past het best bij uw samenwerking? Met u en de betrokken partners brengen we in kaart welke aspecten van belang zijn in het organiseren van de samenwerking. Helpen u om op basis daarvan een samenwerkingsvorm te kiezen. Daarna ondersteunen we u bij het opzetten van de samenwerking.

Verbinden van de belangen

Gedeelde belangen vormen het vertrekpunt van een succesvolle samenwerking. Daarnaast hebben partijen altijd ook een individueel belang dat niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met de belangen van andere samenwerkingspartners. Wij helpen u om de overeenkomsten en verschillen in de belangen bespreekbaar te maken en in gezamenlijkheid te bepalen of en hoe recht gedaan kan worden aan de individuele belangen.

Monitoren en versterken van de samenwerking

Elke organisatie en zeker een samenwerkingsorganisatie heeft periodiek onderhoud nodig. Wij helpen u door middel van interviews en een scan om zicht te krijgen op de (beleving) van de effectiviteit van de samenwerking. Daarbij doen we aanbevelingen voor het versterken van de samenwerking en kunnen u daarbij desgewenst ondersteunen.

ICT harmonisatie

We ondersteunen u in het opzetten van een intergemeentelijke samenwerking, waarin we ruimte bieden voor eigenheid. In dat spanningsveld tussen synergievoordelen enerzijds en ruimte voor couleur locale anderzijds zoeken we de naar de balans om informatiemanagement en ICT voor de deelnemende gemeenten optimaal vorm te geven.

Medewerkersbetrokkenheid 

Hoe verhoog je de betrokkenheid van je medewerkers bij de samenwerking? Samen met u zorgen wij voor een heldere en inspirerende ambitie waar medewerkers vanuit hun eigen waarden aan bij kunnen dragen. Weet wat er leeft onder medewerkers, wat hen belemmert om zich in te zetten en onderneem actie wanneer nodig.

Happy Customers
Recente cases

Case
Gemeente Oosterhout

Implementatie gegevensmanagement

Gemeente Oosterhout wil een organisatie zijn 'van de toekomst', die kan omgaan met alle digitale transformaties binnen de overheidssector, en maakte de beslissing om te…
Lees meer
Bekijk alle cases

Onze inzichten
Recente nieuwsberichten en downloads

Insight

40 meningen en toch 1 purpose!

Dat was mijn gedachte nadat ik donderdag 9 maart wegreed uit Maarsen na afloop van het seminar ‘Organiseren van Strategie’. 40 leidinggevenden van diverse gemeenten…
Lees meer
Bekijk alle inzichten

Onze experten

Marco van Marle
Wietse Meerholz
Marjolein Hendriks
Vincent Broeckaert

Uw partner voor duurzame resultaten.

Möbius ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van de beste zakelijke oplossingen op strategische momenten. Samen met onze klanten realiseren wij impact en brengen strategie in praktijk.

Wilt u ons leren kennen?